nieuws

Nettowinst ASR stijgt bijna 14%

Archief

ASR (Amersfoortse, Stad Rotterdam en de Europeesche) verwacht over dit jaar een winststijging te realiseren tussen de 12 en 20%.

De nettowinst van de groep is in de eerste drie maanden met 13,8% gestegen naar f 52,7 (46,3) mln. De omzet nam met 11,8% toe tot f 1,5 (1,3) mld.
Het brutoresultaat Leven nam met 17,3% toe tot f 39,4 (33,6) mln. Het premie-inkomen groeide met 8,4% naar f 551,3 (508,6) mln.
Het resultaat van de belangrijkste poot van de verzekeraar, Ongevallen en Ziekte, liet de afgelopen periode nauwelijks verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. Bij ziekteverzuimverzekeringen was sprake van een verbetering van het resultaat als gevolg van aanzienlijke premieverhogingen. De brandverzekerigen deden het beter, maar bij de autoverzekeringen daalde het resultaat. Per saldo steeg het resultaat bij Schade met 3% tot f 27,6 (26,8) mln. Het brutopremie-inkomen ging met 15,3% omhoog naar f 623,4 (540,8) mln.
Verder moest ASR het in het eerste kwartaal vooral hebben van de bancaire activiteiten. De verstrekking van nieuwe hypothecaire geldleningen nam toe met ongeveer 20% tot f 900 mln. Het resultaat van de bancaire activiteiten steeg met 23% naar f 7,5 (6,1) mln.
Het resultaat op beleggingen werd opgeschroefd met 10,8% tot f 367,9 (332) mln.

Reageer op dit artikel