nieuws

Nettoverlies Nuts vorig jaar ¦ 84 mln

Archief

Nuts Ziektekosten heeft vorig jaar een nettoresultaat van f -84,4 mln behaald, tegen een verlies van f 96,6 mln in 1998.

Dat blijkt uit de jaarberichten van de diverse werkmaatschappijen van het Delta Lloyd Nuts Ohra-concern. Nuts Ziektekosten is sinds oktober 1999 geconsolideerd in de concerncijfers van DLNO.
Het technische resultaat van Nuts Ziektekosten is vorig jaar met f 50 mln verbeterd ten opzichte van 1998. Dat betekent overigens nog altijd een saldo van f -62,2 (-112,2) mln. Tegenover een brutopremie-inkomen van f 839 (867) mln stond f 823 (911) mln aan schades en f 110 (125) mln aan bedrijfskosten.
Het nettoresultaat valt nog lager uit dan het technische resultaat, omdat Nuts vorig jaar de nodige voorzieningen moest treffen. Belangrijkste voorzieningen zijn die voor de reorganisatie (f 15 mln) en voor afkoopsommen van ontslagen personeelsleden (f 8,3 mln).
Ondanks de monsterverliezen in de afgelopen twee jaar, is Nuts aan de beterende hand. Dat blijkt niet alleen aan het verbeterde technische resultaat, maar ook uit uitlatingen van zowel Nuts-directeur Freek van Leeuwen als DLNO-bestuurder Niek Hoek. Zij hebben de verwachting uitgesproken dat Nuts in het lopende verzekeringsjaar uit de rode cijfers komt. In het eerste half jaar van 2000 is dat nog niet gelukt: het nettoresultaat bedroeg in die periode f -2,6 mln.
Ohra
De jaarberichten van de Nuts- en Ohra-verzekeraars laten in het jaar van de overname door Delta Lloyd vrijwel allemaal rode cijfers onder de streep zien. Na Nuts Ziektekosten volgt de maatschappij Ohra Ziektekosten met een verlies van f 6,9 mln, bij een premie-inkomen van f 624 (561) mln.
De onderlinge Ohra Zorg – het ziekenfonds – bleef bij een omzet van f 134 (120) mln in de rode cijfers: f -1,0 (-7,3) mln. Verliesgevend was ten slotte ook de portefeuille van Nuts Schade, het voormalige General Accident. Bij een technisch resultaat van f -5,7 (18,7) mln werd een nettoverlies van f -3,7 (-9,8) mln geboekt. De verliezen komen voornamelijk uit de branche Ongevallen en ziekte, met een technisch resultaat van f -6,8 (-17,0) mln bij een premie-inkomen van f 7,9 (12,5) mln. De hoofdoorzaak ligt bij de verliesgevende ziekteverzuimpolissen.
Drager
De levensverzekeraars Ohra Pensioen en Ohra Leven zijn wel winstgevend. Ohra Pensioen draagt f 12,4 (13,5) mln bij aan het nettoresultaat, bij een premie-omzet van f 42 (46) mln. Ohra Leven boekt f 2,4 (1,6) mln winst bij f 263 (234) mln premie.
Drager van de concerncijfers is Delta Lloyd Leven, met een nettowinst van f 427 (380) mln bij f 2,6 miljard aan premie-omzet. Ook in het eerste halfjaar van 2000 is Delta Lloyd Leven met f 270 mln de grote winstmaker.
Delta Lloyd Schade daarentegen boert steeds minder goed. In 1998 werd nog een nettowinst van f 12,7 mln behaald, bij een technisch resultaat van f -3,2 mln. Vorig jaar daalde het nettoresultaat naar f 3,3 mln, bij een technisch resultaat van f -17,6 mln. Het jaar 2000 is tot nu toe nog zorgwekkender, zo bleek onlangs toen DLNO een verlies van f 40,4 mln naar buiten bracht. Delta Lloyd Leven 1999 1998 brutopremie 2.580,8 2.366,4 technisch resultaat 273,0 232,7 nettoresultaat 427,2 379,7 Delta Lloyd Schade brutopremie 1.210,0 1.166,6 technisch resultaat -17,6 -3,2 nettoresultaat 3,3 12,7 Nuts Ziektekosten brutopremie 839,1 867,1 technisch resultaat -62,2 -112,6 nettoresultaat -84,4 -96,6 Nuts Schade brutopremie 33,2 39,6 technisch resultaat -5,7 -18,7 nettoresultaat -3,7 -9,8 Ohra Ziektekosten brutopremie 623,8 560,6 technisch resultaat -28,7 6,7 nettoresultaat -6,9 13,7 Ohra Zorg (ziekenfonds) baten ZFW 133,9 119,8 nettoresultaat -1,0 -7,3 Ohra Schade brutopremie 214,1 197,8 technisch resultaat -10,3 -1,4 nettoresultaat -1,7 3,1 Ohra Leven brutopremie 262,7 233,9 technisch resultaat 5,2 3,8 nettoresultaat 2,4 1,6 Ohra Pensioen brutopremie 41,9 45,9 technisch resultaat -1,6 13,5 nettoresultaat 12,4 13,5

Reageer op dit artikel