nieuws

Negen bureaus achter Nationale Letseltelefoon

Archief

De ‘Letseltelefoon’ is omgedoopt in ‘Nationale Letseltelefoon’ omdat nu negen letselschadebureaus zich daadwerkelijk geschaard hebben achter het initiatief van letselschaderegelaar mr. L.J. Noordsij en advocaat mr. P.G.A. Aarts.

De Letseltelefoon (gratis nummer: 0800 – 022.07.75) is in de loop van vorig jaar ingesteld. Sinds 1 juli werd al verwezen naar een reeks ‘goede’ bureaus voor informatie, advies en behandeling.
De meeste van die bureaus hebben zich inmiddels actief achter deze informatielijn opgesteld. Het gaat om: Claimcare, Europrotector, ILK Kloppenburg, het Letselbureau (= Noordsij), Nostimos, Ottenschot en de Groot, Springer en Katz, Tijbout en Weggemans Schaderegelingen. “Hoewel de naam aanleiding tot verwarring kan geven, behoort Euroclaim niet tot de aangesloten bureaus”, zo haast de organisatie zich aan het overzicht toe te voegen.
Integriteit
In hun aankondiging wordt gesteld: “In de media duiken de laatste tijd steeds vaker berichten op over incorrecte praktijken van letselschadebureaus en advocatenkantoren die flink aan het leed van de slachtoffers willen verdienen”.
De bureaus achter de Nationale Letseltelefoon zeggen hier duidelijk afstand van de te nemen. “Wij werken met gekwalificeerde krachten, hanteren niet het principe van no cure, no pay noch een behandelingsfee (15% of meer van het schadebedrag plus btw). Wij baseren ons honorarium uitsluitend op de aan de zaak bestede uren. Voorts accepteren wij geen zaken waarover provisies – in welke vorm dan ook – moeten worden betaald.” Met impliciete verwijzing naar recente publicaties, wordt er nog aan toegevoegd: “Voorschotten worden snel en volledig uitbetaald”. De bureaus willen behalve het dragen van de Nationale Letseltelefoon ook de kwaliteit, de integriteit en de onafhankelijkheid van letselschadebehandeling bevorderen.

Reageer op dit artikel