nieuws

Negatieve optie komt NVA-lid op een berisping te staan

Archief

Een NVA-lid is door het College van Toezicht van deze standsorganisatie berispt wegens het hanteren van een negatieve optie ten opzichte van een cliënt, tegenover wie een houding van ‘alles-of-niets’ werd aangenomen.

De cliënt in kwestie had bij het betrokken assurantiekantoor/gevolmachtigde slechts één polis, een inboedelverzekering, lopen. Deze verzekering was in 1969 gesloten via een tussenpersoon bij de volmachtafdeling van het NVA-lid. Laatstgenoemde heeft in 1980 de portefeuille van die tussenpersoon overgenomen.
Na die tijd is het verzekerde bedrag éénmaal verhoogd en in de jaren tachtig is in totaal een drietal schades gemeld op de polis. Over de afwikkeling van die schades heeft uitsluitend telefonisch contact plaatsgevonden tussen cliënt en het assurantiebedrijf.
Niet kostendekkend
Op 3 maart vorig jaar kreeg de cliënt een brief waarin hem werd verzocht de verzekering per 8 juli 1994 elders te sluiten. Als reden werd aangegeven, dat de inboedelverzekering de enige polis was die bij het kantoor liep en dat deze post niet kostendekkend was.
Tevens werd meegedeeld dat, indien de cliënt niet vóór 1 april 1994 zou reageren, de polis per vervaldatum (8 juli 1994) zou worden geroyeerd. Bij het College van Toezicht NVA voerde het assurantiekantoor aan, dat de klager op ruim 60 kilometer van zijn vestigingsplaats woont en dat het in die omgeving verder geen relaties had. “Daarom kunnen wij onze adviesfunctie niet naar behoren vervullen”.
Verwerpelijk
Het College van Toezicht NVA vindt, dat het assurantiebedrijf in strijd heeft gehandeld met zijn taak als belangenbehartiger van zijn relaties. “Een dergelijke negatieve-optiemethode is door de NVA en verzekeraars verwerpelijk geacht.”
Voorts heeft het kantoor onjuist en inconsequent gehandeld door in mei 1994 alsnog een standaardbrief aan klager te sturen betreffende een machtiging voor automatische incasso en per 1 juli 1994 een betalingsverzoek te zenden voor de op 8 juli 1994 vervallende jaarpremie. Hoewel het streven naar een optimaal rendement van de portefeuille legitiem is, is het kantoor te kort geschoten in zijn dienstverlening jegens klager. De klacht wordt daarom gegrond verklaard, aldus het College.

Reageer op dit artikel