nieuws

Nefeb: AXA onrechtmatig bezig met wijzigen pensioenpolissen

Archief

Volgens de branchevereniging voor employee-benefitsadviseurs Nefeb handelt AXA mogelijk onrechtmatig bij het omzetten van pensioenpolissen, zonder het intermediair te informeren. AXA wil niet openlijk op de beschuldiging reageren.

De zorgen van Nefeb spitsen zich toe op het Individueel Pensioen Plan, waarbij zogeheten C-polissen worden omgezet in B-polissen. “AXA is daar reeds mee begonnen bij willekeurige mutaties”, zo weet de Nefeb via een van de leden. “Dit zou wel eens onrechtmatig handelen kunnen zijn.”
Het intermediair van AXA is nog niet geïnformeerd. “Binnen twee weken zou een brief naar het intermediair worden gestuurd met een toelichting op deze omzettingsactie. Deze periode is inmiddels allang verstreken.” Uit navraag blijkt volgens de Nefeb dat het nog een maand kan duren voordat de informatie komt, “omdat er nog het een en ander uitgezocht zou moeten worden”. “Duidelijk werd ook aangegeven dat het standpunt op zich niet is gewijzigd en de omzettingen derhalve reeds uitgevoerd worden.”
De Nefeb heeft AXA inmiddels gevraagd de omzettingen juridisch te onderbouwen. Bij een C-polis mag de werknemer de pensioenpolis voortzetten bij wisseling van werkgever en heeft hij keuzemogelijkheden met betrekking tot beleggingen. Bij een B-polis heeft de werkgever die rechten.
Zorgplicht
De Nefeb vreest dat het intermediair aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. “Deze omzettingsactie is naar onze mening een opmerkelijke en gevaarlijke stap in het kader van de zorgplicht en aansprakelijkheid van de adviseur en de verzekeraar. Pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde en dat wordt nogal eens vergeten. Dit lijkt ons een belangrijke aanpassing van de pensioenregeling, waarbij op grond van artikel 7:655 van het burgerlijk wetboek de werkgever informatieplichtig is naar de werknemer. Op geen enkele wijze wordt op de consequenties of op de voorlichtingsverplichting gewezen. Sterker nog, de polis wordt ook over de in het verleden opgebouwde rechten integraal omgezet in een B-polis.”
Op grond van de zorgplicht moet de adviseur zijn klanten op de gevolgen van aanpassingen wijzen, stelt de Nefeb. “De handelwijze van AXA is buitengewoon laakbaar en wij roepen AXA dan ook op zorgvuldiger met dit proces om te gaan. Temeer daar de wetgever het kennelijk nodig heeft geacht een speciaal overgangsregime voor C-polissen in de wetgeving te creëren.”
Geen reactie
AXA wil niet inhoudelijk ingaan op de uitspraken van de Nefeb. “Het is niet onze stijl om via de pers te reageren. Wij zullen op korte termijn contact opnemen met de Nefeb.”

Reageer op dit artikel