nieuws

‘Neerlandia van 1880’ uit het verlies

Archief

Schadeverzekeraar ‘Neerlandia van 1880’, dochter van de onderlinge levensverzekeraar “‘s-Gravenhage”, heeft het nettoverlies over 1993 ad f 952.000 omgezet in een nettowinst over 1994 van f 426.000, meldt het jaarverslag.

Het bruto premie-inkomen beliep f 21,2 (21,4) mln. De betaalde provisie bedroeg f 3 (3,2) mln. Het technisch resultaat beliep f 5,0 (3,5) mln, de kosten bedroegen f 6,4 (6,6) mln en het branche-resultaat kwam uit op -f 0,4 (-1,9) mln.
Per branche was de bruto premie resp. het branche-resultaat:
– ongevallen en ziekte: f 2,6 (2,7) mln resp. / 0 (0,1) mln;
– motorrijtuigen: f 7,4 (7,9) mln resp. -f 0,2 (-1,8) mln;
– brand: f 8,8 (8,4) mln resp. f 0 (-0,6 mln);
– overige branches: f 2,4 (2,4) mln resp. -/ 0,1 (+ 0,4) mln.

Reageer op dit artikel