nieuws

Nederlandse verzekeringstak ING doet stapje terug in 2007

Archief

De Nederlandse verzekeringstak van ING heeft over de eerste drie kwartalen van dit jaar zowel een daling in het premie-inkomen als in de brutowinst moeten noteren. De premieomzet was _ 5.204 (5.327) mln en de totale brutowinst _ 1.177 (1.375) mln.

In het levenbedrijf daalde de premieomzet met 3% tot _ 3.871 (3.975) mln. De Nederlandse levenmarkt blijft zeer concurrerend, aldus ING, “met een nog steeds bestaande druk op de marges, omdat sommige aanbieders zich bedienen van een agressieve prijsstrategie”. Ook de verminderde verkoop van beleggingsverzekeringen speelt ING parten.
De omzet aan koopsommen daalde in de eerste negen maanden met 21% tot _ 891 (1.132) mln. Ook in het derde kwartaal bleef de koopsomproductie achter bij dezelfde periode in 2006: _ 255 (319) mln. Uit nieuwe premiebetalende posten kwam _ 114 (113) mln binnen. Deze lichte stijging in de periodieke premies was te danken aan het jongste kwartaal, waarin sprake was een opleving: _ 37 (32) mln.
De embedded value van de levenproductie is over de eerste negen maanden van 2007 met 33% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: _ 44 (66) mln. In het derde kwartaal was de teruggang bescheiden: _ 13 (15) mln.
De brutowinst in het levenbedrijf daalde met 19% tot 838 (1.034) mln.
Schade
Ook het schadebedrijf heeft tot en met september minder premie geboekt dan in dezelfde periode van 2006. Per saldo daalde het premie-inkomen met 1% tot 1.333 (1.352) mln. Deze daling werd veroorzaakt door de inkomende herverzekering: _ 2 (33) mln.
Het brutoresultaat daalde eveneens met 1%, tot _ 339 (341) mln. Die daling is vooral beperkt door de positieve gang van zaken bij de inkomens- en ongevallenverzekeringen, die over de eerste negen maanden goed waren voor een brutowinst van _ 313 (229) mln.

Reageer op dit artikel