nieuws

Nederlandse verzekeringsklant relatief trouwer

Archief

De Nederlandse verzekeringsconsument is aanzienlijk trouwer dan die in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en de Verenigde Staten, blijkt uit onderzoek van Capgemini

Slechts 10% van de Nederlanders met een levensverzekering stapte de afgelopen vijf jaar over naar een andere maatschappij. Dat is het laagste percentage van alle betrokken landen. In ons land is verder slechts 26% van de afnemers van andere verzekeringen dan levenpolissen overgestapt naar een andere verzekeraar; het wereldwijde gemiddelde bedraagt 39%. Verder geeft maar 17% te kennen de komende vijf jaar van verzekeraar te willen veranderen, vergeleken met 25% wereldwijd (niet-levensverzekeringen).

Reageer op dit artikel