nieuws

Nederlandse tak Fortis groeit in Leven en krimpt in Zorg

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis boekte over de eerste negen maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode van 2005, een lichte groei in Leven en een lichte teruggang in Zorg. De nettowinst nam met 3% toe tot _ 476 (461) mln.

De premies uit levensverzekeringen zijn met 4% gestegen tot _ 2.057 (1.987) mln. De premies uit andere branches vertoonden een daling met 3% tot _ 1.570 (1.612) mln. Fortis houdt zich bewust buiten de prijsoorlog in het ziektekostensegment en dat vertaalt zich in minder klandizie, want exclusief ziektekostenverzekeringen bleven de brutopremies gelijk.
Het technisch resultaat was over de eerste negen maanden aanzienlijk lager dan vorig jaar: _ 422,1 (445,2) mln. De daling komt geheel voor rekening van de levensector, waarin het technisch resultaat terugviel naar _ 177,5 (253,8) mln.
In de niet-levenbranches was het technisch resultaat in totaal _ 244,6 (191,4) mln. Die stijging komt voor het overgrote deel voor rekening van de branche ‘Ongevallen & Ziekte’, die momenteel een “uitzonderlijk sterke combined ratio van 77,8% heeft, dankzij zeer goede technische prestatie en een gunstig schadeklimaat”. Per branche was het technisch resultaat als volgt: Ongevallen en ziekte _ 176,8 (108,3) mln, Auto _ 35,5 (33,9) mln, Brand _ 19,0 (37,7) mln en Overig _ 13,3 (11,5) mln.
Personeelsbestand
De integratie (Fortis ASR) werpt nog steeds vruchten af. Ondanks incidentele loonstijgingen, bleven de kosten met _ 390 mln circa 2% beneden het niveau van vorig jaar. Tegenover de salarisstijgingen stond verdere reductie van het aantal FTE’s die bijdroeg aan de kostendaling. In de loop van dit jaar is het aantal personeelsleden, uitgedrukt in FTE’s, met 8% gedaald tot 4.258 per eind september.

Reageer op dit artikel