nieuws

Nederlands verkeer het veiligst

Archief

Nederland is het meest verkeersveilige land ter wereld, zo blijkt uit het jaarverslag 2005 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vorig jaar eiste het verkeer in vergelijking met 2004 ruim 7% minder dodelijke slachtoffers.

In 2005 vielen er in totaal 817 verkeersslachtoffers te betreuren tegen 881 in 2004. Na een forse daling in 2004 betekenen de nieuwste cijfers een voortzetting van de dalende lijn, aldus het ministerie.
Een daling onder jongeren tot en met 24 jaar met 40% springt daarbij het meest in het oog. Volgens verkeersminister Karla Peijs speelt de invoering van het beginnersrijbewijs in 2002 hierin een belangrijke rol. Verder valt op dat de meeste dodelijke ongelukken op vrijdagavond en -nacht plaatsvinden, tussen 22.00 en 6.00 uur.
Het aantal slachtoffers blijkt in de praktijk sneller te dalen dan was voorzien in de Nota Mobiliteit, waarin een streven is vastgelegd van 900 verkeersdoden in 2010. Minister Peijs wil daarom de doelstelling scherper stellen (maximaal 750 in 2010) en de haalbaarheid daarvan onderzoeken.
Belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren vormen de zogenaamde ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’: fietsers en voetgangers. In deze groep blijkt het aantal verkeersdoden juist toe te nemen.
Zondagsrijders
Op zondag met de auto op pad gaan, blijkt overigens de minste blikschade op te leveren, zo heeft verzekeraar Proteq becijferd. De zondagsrijder maakt veel minder brokken dan het vooroordeel doet vermoeden en ook rijden op zaterdag is veiliger dan op een doordeweekse dag. Op woensdag vinden de meeste schadegevallen plaats volgens de gegevens van Proteq.
De schademeldingen in % per dag zien er als volgt uit:
1. zondag 9,1%
2. zaterdag 11,9%
3. vrijdag 15,3%
4. dinsdag 15,5%
5. maandag 15,9%
6. donderdag 15,9%
7. woensdag 16,4%

Reageer op dit artikel