nieuws

Nederlander weet bijna niets over pensioengat

Archief

Bijna 80% van de Nederlandse bevolking weet niet dat zij geen volledig pensioen opbouwen, zo blijkt uit een onderzoek van Trendbox in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.

Driekwart van de Nederlanders zal bij pensionering geconfronteerd worden met een pensioengat, zo toonde eerder onderzoek van het Nipo aan. Reden voor het Verbond om eens te onderzoeken in hoeverre de Nederlander daarvan op de hoogte is. In totaal werden vijfhonderd volwassenen schriftelijk ondervraagd.
Belangrijkste conclusie is volgens het Verbond dat veel mensen ten onrechte denken bij pensionering een uitkering (inclusief AOW) van 70% van het laatstverdiende salaris te ontvangen. Het Verbond liet mensen spontaan mogelijke oorzaken noemen voor het ontstaan van een pensioengat. Een op de drie zegt geen idee te hebben. Bijna 20% noemt een andere baan, 5% eerder stoppen met werken, 12% wijt het aan gebrek aan kennis en 6% ziet ‘te laat mee begonnen’ als een mogelijke oorzaak. Slechts 2% noemt spontaan het middelloonsysteem. De oorzaak ‘tweeverdieners’ is totaal niet genoemd.
Belasting
Met de kennis van het belastingstelsel blijkt het iets beter gesteld te zijn, zo constateert het Verbond. Bijna 50% gelooft dat het nieuwe stelsel gevolgen heeft voor het pensioen, 20% denkt dat dit niet zo is, en de overige 30% weet het niet.
Uit het onderzoek blijkt verder dat 45% denkt dat fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw in 2001 nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast denkt 56% van de ondervraagden dat lijfrentepremies en koopsommen niet langer aftrekbaar zijn of weet dit niet zeker.
Campagne
Nadat het Verbond de voorlichtingscampagne over de nieuwe belastingplannen – met als insteek het pensioengat – heeft afgerond, houdt Trendbox een vervolgonderzoek. De campagne, die onder meer bestaat uit radiospotjes, een Internet-site, een folder en drie dagbladadvertenties, duurt nog tot eind deze week (zie ook pag. 53). De site www.pensioengaten.nl trok de eerste week al meer dan zesduizend bezoekers, zo meldt het Verbond. Het intermediair kan de consumentenfolders bestellen bij CadForm, postbus 158, 3620 AD Breukelen of per fax 0346-26.64.55. Bij 250 folders komt de prijs op f 185 (incl. btw, excl. verzendkosten) en bij 1.000 exemplaren op f 298.

Reageer op dit artikel