nieuws

Nederlander heeft weinig weet van belastingplan

Archief

Dertig procent van de Nederlanders heeft nog nooit van het nieuwe belastingplan gehoord, terwijl zo’n 60% niet op de hoogte is van de inhoud ervan.

Dat blijkt een Nipo-enquête onder duizend mensen, eind februari gehouden in opdracht van Amev. De helft van de ondervraagden verwacht dat een belastingadviseur het beste adres is om meer informatie in te winnen. Eenderde verwacht heil van de assurantietussenpersoon, tegen 21% voor de bank. Het Internet kan voor 3% uitkomst bieden.
Informatie ontvangen mensen het liefst schriftelijk (46%); dertig procent kiest voor een persoonlijk adviesgesprek en 6% voor Internet/e-mail. Eenvijfde overweegt zich te laten adviseren over de financiële situatie. Bijna de helft kiest in dat geval voor een gesprek met de assurantietussenpersoon.
De kennis over een eventueel pensioentekort is beperkt. Eenderde zegt dat van zichzelf niet te weten, eenderde weet zeker van wel, de rest is er juist zeker van zo’n tekort niet te hebben. Opvallend is dat staatssecretaris Willem Vermeend gemiddeld wordt gewaardeerd met rapportcijfer 6,6, waarbij de VVD-inkomensgroep (boven f 100.000 bruto) de hoogste waardering toont (7,0).

Reageer op dit artikel