nieuws

Nederlander betaalt per jaar ¦ 5.000 aan verzekeringspremies

Archief

De Nederlander betaalt op vijf na het meeste aan verzekeringspremies. Maar met een gemiddeld premietotaal van f 4.980 staat de Nederlander nog in de schaduw van de Zwitser, die op jaarbasis liefst f 9.610 per inwoner betaalt voor verzekeringen.

Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie door herverzekeraar Swiss Re van de premies die wereldwijd zijn betaald voor (private) verzekeringen. Swiss Re heeft over het jaar 1999 in 84 landen gegevens verzameld bij de officiële toezichthouders op verzekeringen. Lokale valuta zijn omgerekend naar dollars (1 USD = f 2,07).
De Verenigde Staten is het land waar in totaal de meeste premies worden ontvangen door verzekeraars. In 1999 ging het om f 1.646 mld. De VS is daarmee Japan (f 1.024 mld) ruim voor. Nederland volgt op een tiende plaats met een premie-omzet van f 78,6 mld, tegen f 77,1 mld het jaar daarvoor. Deze cijfers wijken – door de schommelende dollarkoers – af van de officiële cijfers van de Verzekeringskamer. Volgens die cijfers, die zijn verzameld in het AM Jaarboek 2001 (zie kader), was de Nederlandse verzekeringsmarkt in 1999 goed voor f 80,1 (74,6) mld premie.
De volledige top-tien, in miljarden premie-omzet, ziet er volgens Swiss Re als volgt uit: 1. Verenigde Staten f 1.646 (1.533), 2. Japan f 1.024 (943), 3. Verenigd Koninkrijk f 424 (379), 4. Duitsland f 287 (283), 5. Frankrijk f 255 (241), 6. Italië f 138 (120), 7. Zuid-Korea f 99 (97), 8. Canada f 87 (81), 9. Australië f 80 (73) en 10. Nederland f 79 (77).
Aan levensverzekeringen wordt in de Verenigde Staten en in Japan vrijwel evenveel premie gespendeerd: f 815 mld per jaar respectievelijk f 813 mld. Nederland bezet hier de negende positie met f 45,6 (44,6) mld. Voor schadeverzekeringen leggen de Amerikanen het meest neer: f 831 mld per jaar. Nederland staat ook hier negende met f 33,0 (32,5) mld premie.
Per hoofd
Per hoofd van de bevolking is, zoals gezegd, Zwitserland de koploper met f 9.610 per inwoner. Daarvan is ruim f 6.000 bestemd voor levensverzekeringen. Een Japanner betaalt gemiddeld f 8.091 per jaar aan verzekeringspremies. Derde is de Brit met f 6.716, gevolgd door de Amerikaan met f 6.047 en de Ier met f 5.081 premie per jaar. De Nederlander, zesde, geeft volgens de Swiss Re-berekeningen jaarlijks f 4.980 uit aan verzekeringen. Voor levensverzekeringen wordt in ons land jaarlijks f 2.891 per inwoner neergelegd, voor schadepolissen is dat f 2.089.
De top-tien wordt gecompleteerd door Finland met f 4.580 premie per inwoner, Frankrijk f 4.307, Denemarken f 4.288 en Australië f 4.217. Waar het verzekeringen betreft, is een inwoner van Bangladesh bijzonder goedkoop af: f 2,48. In 1998 was een inwoner van Vietnam gemiddeld nog het minste kwijt (f 3,57 per jaar) aan assurantiën. Vietnam is nu echter niet in het Swiss Re-rapport opgenomen.
In Europa kent de Oekraïne de laagste jaarpremie per inwoner: f 11,80, volledig bestemd voor schadeverzekeringen. Andere magere verzekeringslanden zijn: Roemenië met f 27,75 jaarpremie per inwoner, Joegoslavië f 38,90 en Bulgarije f 44,10.
AM Jaarboek
Alle details over de cijfers van de Nederlandse verzekeringswereld in 1999 worden gebundeld in het AM Jaarboek. Deze statistische uitgave van AssurantieMagazine bevat de premie- en resultaatgegevens van alle onder toezicht van de Verzekeringskamer staande verzekeraars, ranglijsten en marktaandelen in de schade- en levenbranche, concerntotalen en uitgebreide analyses over de achtergronden van de cijfers. Het AM Jaarboek 2001 verschijnt eind deze maand.

Reageer op dit artikel