nieuws

Nederland helpt Nigerianen aan zorgverzekering

Archief

Met hulp van Nederland kunnen binnenkort 115.000 Nigerianen van een zorgverzekering gebruik maken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt over een periode van zes jaar _ 100 mln beschikbaar.

De ziektekostenverzekering, Health Insurance Fund, wordt in eerste instantie aangeboden aan 40.000 werkende vrouwen in Lagos (marktvrouwen en vrouwelijke automonteurs), gevolgd door 75.000 boeren uit de Shonga-streek.
Het Health Insurance Fund is een nieuw verzekeringsfonds voor landen in Afrika, waardoor groepen met een laag inkomen door een subsidie op hun premie (elke verzekerde betaalt een eigen aandeel) zich collectief kunnen verzekeren voor gezondheidszorg.
Voor de zorgverlening maakt de organisatie gebruik van zowel particuliere als publieke zorgverleners, waarmee door de verzekeraar zorgcontracten worden gesloten. De verzekeraar in Nigeria is Hygeia, die zelf ziekenhuizen en klinieken in beheer heeft. De zorgverleners krijgen betaald op basis van geleverde prestaties.
Het Health Insurance Fund staat onder voorzitterschap van voormalig Aegon-bestuursvoorzitter Kees Storm. Naast het Health Insurance Fund dragen de Nederlandse verzekeraars Achmea, SNS Reaal en Aegon bij aan een privaat investeringsfonds met een startkapitaal van ruim _ 1,5 mln. Dit fonds gaat investeren in lokale verzekeraars en uitvoeringsorganisaties van de programma’s.

Reageer op dit artikel