nieuws

Nederlaag

Archief

Het proefproces dat de Fries Wilko Rozeboom mede namens enige honderden Koersplan-verzekerden aanspant tegen Spaarbeleg, zal verstrekkende gevolgen hebben voor álle levensverzekeraars en spaarkasbedrijven in ons land

De uitkomst laat zich namelijk raden, want overheid, consumentenorganisaties en bedrijfstak zelf (Verbond, Ombudsman, tussenpersonenorganisaties) traden al eerder op als scherprechter ten gunste van de consument. Spaarbeleg loopt nu spitsroeden, maar voor deze Aegon-dochter kunnen net zo goed andere namen worden ingevuld. Alle zelfregulering ten spijt, houden aanbieders zich niet aan de regels van de Prospectus Spaarkasinschrijvingen uit 1988, de Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringnemers van 1994 (nu 1998), of recentelijk de Code Rendement en Risico. Fraai klinkende regels blijven zonder inhoud als ze niet in daden worden omgezet. Dat de rechter nog moet uitmaken hoe ver de informatieplicht van levensverzekeraars en spaarkasbedrijven gaat, is merkwaardig. Alsof de markt dat nog niet weet. Op de nieuwjaarsbijeenkomst 1998 wreef NBvA-voorzitter Alexander van Voorst Vader de branche nog onder de neus dat hij zich niet kon voorstellen dat er serieuze marktpartijen zijn die geen of onduidelijke informatie verstrekken over de reële waarde-ontwikkeling van spaar- en levenpolissen, de ermee verbonden risico’s, en de afkoopwaarden in de eerste jaren. Ook de Ombudsman voor het leven- en spaarkasbedrijf Job de Ruiter roept de branche al enige jaren tevergeefs op iets te doen aan de ontoereikende voorlichting over aard en karakter van de spaarkasovereenkomst. ,,De consument heeft er recht op te weten wat er met zijn stortingen gebeurt. Welk deel van de periodieke storting voor sparen of beleggen wordt gebruikt en welk deel benodigd is voor de overlijdensrisicopremie en hoe hoog de kosten zijn voor het sluiten, administeren en beheren van de jaarkas”, schreef hij in zijn jaarverslag 1996/1995. En toonde het Verbond uit onderzoek niet aan dat consumenten zich nauwelijks bewust zijn van de risicopremie en kosten in spaarproducten? Duidelijke waarschuwingen voor de gevolgen hiervan zouden de betrouwbaarheid van de aanbieder vergroten. Klanten worden steeds mondiger en hebben recht te weten wat er met hun geld gebeurt. Daarom heeft het schikkingsvoorstel van Aegon averechts gewerkt en een golf van negatieve publiciteit losgemaakt die nog niet door tien gesponsorde schaatsploegen kan worden goedgemaakt. Elke sportman lijdt nederlagen. De wijze waarop hij daarmee omgaat, laat zien hoe groot hij in zijn tak van sport is. Het zou Aegon sieren als er tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van Rozeboom en consorten. Zoniet, dreigt de huidige leegloop van de Aegon-schaatsploeg te worden gevolgd door een uittocht van Spaarbeleg-verzekerden. En dat is schadelijker, voor zowel Spaarbeleg als de gehele branche. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel