nieuws

Nedasco opent verzuimportaal

Archief

Assuradeur Nedasco verschaft al zijn aangesloten relaties toegang tot een verzuimportaal. Dit is opgezet in samenwerking met het ICT-bedrijf Netaspect, waarbij gebruik is gemaakt van de Certigo-software.

Iedere aangesloten werkgever krijgt een eigen inlogcode die hem toegang biedt tot alle gegevens die over het ziekteverzuim binnen zijn onderneming worden beheerd. Het gaat daarbij om mkb-werkgevers die door de met Nedasco samenwerkende tussenpersonen zijn aangebracht. Deze werkgevers vertegenwoordigen ongeveer 15.000 werknemers die zich gemiddeld drie keer per jaar ziekmelden.
Druk op de knop
Het verzuimportaal maakt het mogelijk om met één druk op de knop alle handelingen rondom ziekteverzuim uit te voeren en door te geven aan de betrokken instanties zoals bijvoorbeeld arbodiensten.
In het verzuimportaal bouwt de werkgever dossiers op over het verzuim van zijn werknemers in een afgeschermde omgeving.In overeenstemming met de Wet verbetering poortwachter signaleert en administreert het systeem wanneer en hoe er actie moet worden ondernomen.
Inzicht
“Er ontstaat een veel rijker inzicht in het verzuimgedrag, zowel binnen het eigen bedrijf als in vergelijking met andere ondernemingen binnen de sector. Op basis daarvan kunnen werkgevers anticiperen op de vele nadelen van ziekteverzuim”, aldus Coen van Ham, algemeen directeur van Nedasco. “Ze weten zich er bovendien van verzekerd dat altijd de laatste stand van zaken rond wet- en regelgeving en subsidierichtlijnen is verwerkt.”

Reageer op dit artikel