nieuws

NCM: krediet nog onvoldoende verzekerd

Archief

De Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) heeft vorig jaar voor f 268 (254) miljard aan handelstransacties verzekerd. Te weinig, aldus de directie.

NCM telt inmiddels 16.000 verzekerde bedrijven. Toch verzuchtte bestuursvoorzitter Gerard van der Stelt tijdens de presentatie van de jaarcijfers dat het kredietrisico onvoldoende erkend wordt door het bedrijfsleven.
“Verreweg de meeste bedrijven zien de noodzaak in om zich tegen brand en diefstal te verzekeren. Maar gek genoeg verzekert een groot deel van de bedrijven nog steeds niet wat wel eens hun meest waardevolle balanspost zou kunnen zijn, namelijk vorderingen op debiteuren.” Die vorderingen kunnen volgens Van der Stelt gemakkelijk tot 40% van het balanstotaal oplopen.
Winstgroei
Bij een oplopend bedrag aan handelstransactie – de ‘verzekerde verzendingen’ – tot f 268 (254) mld, nam het premie-inkomen van NCM vorig jaar af tot f 945,3 (996,7) mln. NCM verzekerde voor rekening van de Nederlandse staat tegen f 60,6 mln premie (-35%); de premie-inkomsten voor particulier verzekerde handelstransacties nam af tot f 784,8 (811,0) mln.
De schadelast nam daarentegen toe tot f 405,3 (361,4) mln. Toch heeft NCM het bedrijfsresultaat voor belastingen (en voor de egalisatievoorziening) met 10% weten te verhogen tot f 42,1 (38,2) mln. De nettowinst verdubbelde naar f 28,6 (14,0) mln. De helft daarvan is als dividend uitgekeerd aan de houders van de NCM-aandelen, voor 90% in handen van herverzekeraar Swiss Re.
NCM verwacht van de millienniumwisseling een negatief effect op de schadelast. Van der Stelt: “De millenniumovergang zal een flinke toename van het aantal faillissementen tot gevolg hebben, waarbij landen en handelssectoren in verschillende mate zullen worden getroffen.”

Reageer op dit artikel