nieuws

NCM blijft marktleider, ondanks forse premiedaling

Archief

Marktleider in kredietverzekeringen NCM werd in 1996 geconfronteerd met een forse teruggang in brutopremie, maar bleef toch veruit de aanvoerder van deze ‘verzamelbranche’.

NCM zag in 1996 het brutopremie-inkomen teruglopen met meer dan 10%, van f 509 mln naar f 441 mln. Het marktaandeel van de koploper slonken daardoor tot 14,3% (14,7%), maar blijft riant ten opzichte van de concurrentie. In het premie-inkomen van NCM en sommige andere maatschappijen is ook de premie inkomende herverzekering opgenomen. Daarbij kan het in enkele gevallen gaan om zeer substantiële bedragen.
Door de ‘misstap’ van NCM kon Nationale-Nederlanden Schade de achterstand verkleinen, al was de groei van het brutopremievolume te verwaarlozen. Het marktaandeel groeide evenwel naar 7,5% (6,0%).
UAP-NieuwRotterdam (van f 114 naar f 162 mln) en Centraal Beheer (van f 130 naar f 150 mln) boekten eveneens terreinwinst. UAP-NieuwRotterdam klom naar de 3e plaats dankzij de integratie van de portefeuille (f 27 mln) van UAP Schade en zag zijn marktaandeel toenemen tot 5,3% (3,7%). Centraal Beheer won op ‘eigen kracht’ een veel groter marktaandeel: 5,0% (3,1%). Ook Delta Lloyd bleef daarbij weinig achter: 4,7% (3,4%).
Het wegvallen van RVS (1995: 5e) uit het klassement is het gevolg van het overhevelen van een ongevallenportefeuille van circa f 80 mln premie naar de branche Ongevallen en ziekte. Hiervan profiteerde Zürich die op een 9e plaats kon binnenkomen met een brutopremie van bijna f 112 (94) mln.
Resultaten
NCM mag zich met een sterk verbeterd technisch resultaat van f 19,4 (3,7) mln ook de op één na best presterende verzekeraar in de branche Overige varia noemen.
Het beste resultaat technische rekening werd geboekt door Reis- en Rechtshulp met f 21,6 (19,2) mln. Deze ANWB-dochter valt niet onder de tien grootste verzekeraars in deze branche. Ook de onderlinge verzekeraar van de Rabobanken is dat niet, maar slaagde er desalniettemin in een vorstelijk technisch resultaat te behalen: f 11,4 mln. De onderlinge verzekert de Rabobanken tegen onder meer fraude, computer-crime en beroepsaansprakelijkheid.
Opmerkelijk was verder de prestatieverbetering van Aegon. Dit concern slaagde erin het technisch resultaat van f 8,8 mln negatief in 1995 op te trekken naar een f 12,3 mln positief in 1996. OPok das rechtsbijstand boerde beter: f 8,4 (6,0) mln.
Zes maatschappijen in de top-10 leden verlies, ondanks een (substantiële) verbetering van het resultaat. Dit zijn: Centraal Beheer (van f -18,6 naar f -3,4 mln), Zürich (van f -33,0 naar f -16,2 mln), NN Schade (van f -17,4 naar f -14,5 mln), en Interpolis (van f -5,3 naar f -4,0 mln). Delta Lloyd daarentegen zag het technisch resultaat van f 2,9 mln positief in 1995 worden omgezet in een f 8,9 mln negatief in 1996.
De forse daling in het brancheresultaat van RVS (van f 36,1 naar f 7,9 mln) heeft weer alles te maken met de overheveling van de ongevallenportefeuille naar die branche. Overige varia Maatschappij Brutopremie Brancheresultaat 1996 1995 1996 1995 1 1 NCM 440.577 509.210 19.404 3.747 2 2 NN Schade 231.127 229.222 -14.526 -17.435 3 7 UAP-NieuwRotterdam Schade 161.878 113.850 512 675 4 4 Centraal Beheer Schade 154.949 129.512 -3.409 -18.620 5 3 Delta Lloyd Schade 145.588 139.704 -8.933 2.903 6 6 Interpolis Schade 129.527 124.518 -3.990 -5.341 7 8 Aegon Schade 117.787 113.199 12.297 -8.795 8 9 DAS Rechtsbijstand 116.040 109.031 8.241 5.954 9 – Zürich Versicherung 111.547 94.384 -16.205 -33.013 10 10 Amev Schade 110.806 107.854 -215 3.525 (x f 1.000) Marktaandeel in % 1996 1995 14,3 14,7 7,5 6,0 5,3 3,7 5,0 3,1 4,7 3,4 4,2 4,1 3,8 3,1 3,8 3,6 3,6 3,1 3,6 3,5

Reageer op dit artikel