nieuws

NCM: 23% meer premie in 1994

Archief

Kredietverzekeraar NCM heeft vorig jaar een bruto premie-inkomen behaald van ruim f 553 mln, een toename van 23%

Het bruto premie-inkomen is voor f 551,5 (448,5) mln afkomstig van kredietpolissen, en voor f 1,5 (1,2) mln uit luchtvaart- en atoomverzekeringen.
Het totale brancheresultaat over 1994 is fors gedaald naar f 21,6 (43,4) mln. De winst na belastingen is teruggelopen tot f 17,3 (35,3) mln.

Reageer op dit artikel