nieuws

NBVA wil werk maken van schadepreventie

Archief

De NBVA gaat samen met de NVA en het Verbond van Verzekeraars een programma opzetten om schadepreventie te bevorderen. Ook de leden van de NBVA blijken preventie belangrijk te vinden: zij denken met meer preventiekennis het aantal claims met 15% terug te kunnen brengen.

NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer kondigde het preventieplan aan op het onlangs gehouden schadecongres van de standsorganisatie. Met NVA en Verbond wordt gesproken over het opzetten van een werkprogramma. “Het is de bedoeling dat het programma meer jaren zal bestrijken en het zal moeten leiden tot meer deskundigheid, een groter preventiebewustzijn en daadwerkelijk toepassen van veiligheidsmaatregelen”, aldus Groenemeijer.
Hoewel nog niet duidelijk is hoe dat programma ingevuld gaat worden, lijken de leden van de NBVA achter het initiatief te staan: zij denken dat meer aandacht voor preventie het aantal schadeclaims met circa 15% kan verminderen, zo blijkt uit een onderzoek onder tweehonderd leden.
Gemiddeld wordt jaarlijks schade geclaimd door 10% van de klanten. Het onderzoek laat verder zien dat éénderde van de NBVA-leden tevreden is over de eigen preventiekennis. Over de verzekeraars zijn de kantoren verdeeld: ongeveer de helft geeft maatschappijen een voldoende voor hun preventiebeleid. Het blijkt dat kantoren die actiever zijn op preventiegebied, ook positiever zijn over verzekeraars op dit vlak.
Expertise
Ruim de helft van de NBVA-leden werkt samen met één of twee expertisebureaus. Er wordt 28 keer per jaar een schade-expert ingeschakeld. Experts van verzekeraars worden iets minder gewaardeerd (6,9) dan experts van expertisebureaus (7,1). Contra-experts worden nog maar mondjesmaat worden ingezet. In de meeste gevallen wordt contra-expertise aangevraagd voor zakelijke schades. Een mogelijke oorzaak voor het geringe gebruik van contra-experts is dat kantoren tegenwoordig meer professionele schadebehandelaars hebben.
Het onderzoek bevatte ook een vraag over provisiedifferentiatie. Gevraagd werd wat de leden ervan vinden als provisie afhankelijk wordt gemaakt van het technisch resultaat dat een kantoor haalt over de assurantieportefeuille. Zowel bij zakelijke als bij particuliere schadeverzekeringen staat 58% van de leden afwijzend tegenover provisiedifferentiatie. Bijna een kwart is voor het idee.
Rob Groenemeijer: “Het werkprogramma moet leiden tot een groter preventiebewustzijn”.

Reageer op dit artikel