nieuws

NBvA wil wel af van taboe op provisiestructuur leven

Archief

De NBvA vindt dat het etiket ‘onbespreekbaar’ moet worden afgehaald van de provisiestructuur bij levensverzekeringen. Dat wil niet zeggen dat deze tussenpersonenorganisatie voorstander zou zijn van een overstap van afsluit- naar doorlopende provisie, maar misschien wel voor een mengvorm. De NVA reageert terughoudend.

Het gevoelige onderwerp werd afgelopen week door NBvA-voorzitter Van Voorst Vader aangesneden in zijn toespraak tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Hij noemde de provisiestructuur niet bij naam, maar refereerde aan signalen “dat de consument meer inzicht zou willen hebben in de verhouding tussen opbrengsten en kosten”.
Het kan volgens Van Voorst Vader “zeker geen kwaad op korte termijn te onderzoeken of het voor verzekeraars en intermediair mogelijk is de nadelige bijeffecten van de huidige systematiek te ondervangen, zonder uiteraard de goede kanten ervan aan te tasten”.
Een belangrijk nadelig effect is de geringe of zelfs afwezige afkoopwaarde in de eerste jaren van de looptijd.
Merites
De NVA reageert tamelijk gereserveerd op de suggestie van de NBvA-voorzitter. Desgevraagd laat zij weten: “De NVA is van mening dat de huidige provisiestructuur wel degelijk merites heeft. Bij een gedachtenwisseling over de provisiesystematiek moet uitgekeken worden dat de eigen merites van het systeem niet overboord worden gegooid. De NVA acht zorgvuldigheid in deze belangrijker dan handelen op korte termijn. Naast het consumentenbelang speelt uiteraard ook het economisch belang van de assurantiekantoren. Het is daarom verstandig niet over één nacht ijs te gaan.”

Reageer op dit artikel