nieuws

NBVA verheugt zich op alternatief merkenpolis

Archief

Nog deze zomer komen de in de Stichting Schadegarant samenwerkende autoverzekeraars met een alternatief voor merkenpolissen. De NBVA steunt het initiatief van harte, mits de rol en positie van het intermediair daarin overeind blijft, zo meldde voorzitter Alexander van Voorst Vader afgelopen week tijdens de algemene ledenvergadering in Maastricht.

De alternatieve merkenpolis moet een antwoord vormen op de overal als paddestoelen uit de grond schietende verzekeringsoplossingen van importeurs en dealers, waarbij de rol van het intermediair vaak wordt uitgeschakeld. Het plan voor de merkenpolis, waar vooralsnog geen nadere mededelingen over gedaan worden, ligt momenteel ter toetsing bij een aantal auto-importeurs.
Van Voorst Vader bleef zich ook in Maastricht verzetten tegen de mening van veel verzekeraars, als zou de strijd om de autoverzekeringsmarkt reeds een voor het intermediair verloren race zijn: “De benzinebranche is en blijft strategisch van eminent belang voor de portefeuilles van de meeste NBVA-kantoren. De toegevoegde waarde van het intermediair in het proces van schade-afhandeling is ook hier evident”.
In zijn rede pleitte de voorzitter tevens voor een snelle oprichting van het onlangs door Delta Lloyd geopperde onafhankelijke financieringsinstituut. Het instituut zou een antwoord kunnen zijn op de verplichting om straks vaste samenwerkingsverbanden met verzekeraars te communiceren naar klanten.
Klachteninstituut
Tijdens de ledenvergadering in Maastricht werd eveneens het besluit genomen om de statuten aan te passen, waardoor toetreding van de NBVA tot de bedrijfstakbrede Stichting Klachteninstituut Verzekeringen mogelijk wordt. Ook werd met ruime meerderheid besloten om zich te conformeren aan de tweede module van de Code Rendement en Risico, die handelt over levensverzekeringen met winstdeling.
Na afloop van de ledenvergadering hield de NBVA een druk bezocht feest in het centrum van Maastricht. Aanleiding vormde het negentigjarig bestaan van de bond.

Reageer op dit artikel