nieuws

NBVA verbijsterd over captive-capitulatie NVA

Archief

De NVA stelt zichzelf buiten de economische realiteit als zij de financiële onafhankelijkheids-eis voor leden laat vallen, met als argument dat een eigendomsverhouding geen invloed heeft op de onafhankelijkheid, meent de NBVA.

NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader heeft zich buitengewoon opgewonden over de plannen van het NVA-bestuur om de eis tot financiële onafhankelijkheid uit de ballotage te schrappen en te vervangen door een eis tot ‘vrijheid van productie’. De plannen werden op de jaarvergadering van de NVA aangekondigd door voorzitter Paula Swenker.
Volgens Van Voorst Vader maakt de zusterorganisatie zich hiermee geheel ongeloofwaardig. “Je belazert de consument als je beweert dat je onafhankelijk bent en tegelijkertijd in handen bent van een verzekeraar. Wij vermoeden dat de NVA op deze manier slechts een einde wil maken aan interne discussies tussen de captive-leden en zij die onafhankelijk zijn. Ik hoop dat de onafhankelijken hieruit hun conclusies zullen trekken”, aldus de NBVA-voorman, die er nog aan toevoegt geen ethisch waarde-oordeel te willen uitspreken over de plannen van de NVA. “Voor mij telt er maar één belang, en dat is het belang van de consument.”
Van Voorst Vader is er van overtuigd dat verzekeraars nooit zomaar, of als een belegging deelnemen in een assurantiekantoor. “Zoiets gebeurt altijd uit strategisch belang, of het nou is om de portefeuille, het management, of de productie veilig te stellen. Het zijn geen filantropische instellingen.”
Gotspe
De stelling van de NVA als zou het belangrijker zijn om te eisen dat de productiestromen van een assurantiekantoor vrij zijn, noemt Van Voorst Vader in dit kader een ‘gotspe’. “Productieverplichtingen, wat zijn dat? Als een verzekeraar deelneemt in een assurantiekantoor dan is er al sprake van sturing, hoe dan ook. Zo simpel ligt het.”
Volgens de NBVA-voorzitter krijgt de NVA het erg moeilijk om de voorgenomen stappen uit te leggen aan politiek en publiek, zeker met de voorgenomen Wabb-wijzigingen in het verschiet. “Als ze mij zouden vragen dit plan voor de camera te komen uitleggen, dan zou ik mij ziek melden”.
Voor de NBVA-topman zelf is het bestaan van captives binnen een standsorganisatie een gruwel: “Stel je voor als straks zou blijken dat de helft van mijn leden uit ondernemingen zou bestaan die in handen zijn van een verzekeringsmaatschappij. Dan rest mij niets meer dan mijn koffer inpakken en het kantoor in Tiel sluiten. Want dan heb je jarenlang misleidende informatie verstrekt over zogenaamde onafhankelijkheid. Je hebt de kluit belazerd.”
Verzekeraars
Mr. Carlo de Swart, bij de georganiseerde verzekeraars het eerste aanspreekpunt voor de ontwikkelingen rondom de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf, reageert heel gematigd op het NVA-plan. “Ik vind dat het Wabb-dossier niet wordt geraakt door deze discussie over de onafhankelijkheid van assurantiekantoren”, aldus de ASR-topman. “Wij voeren ook nooit discussies met NVA en NBVA over dit onderwerp.”
Is hij dan niet bevreesd dat het aspect onafhankelijkheid als gevolg van het NVA-voornemen en de daarover reeds gestelde Kamervragen toch een rol gaat spelen in de komende behandeling van de Wabb-aanpassingen? De Swart: “Het zou best kunnen dat dit aspect toch aan de orde komt, maar ik ben daar niet bevreesd voor. Wij hebben rond die Wabb een akkoord bereikt over marktwerking en deregulering. Ik heb niet de indruk dat de ministeries van Economische Zaken en Financiën en ook niet de Consumentenbond nu over onafhankelijkheid willen beginnen.”
Consumentenbond
De Consumentenbond kan zich goed vinden in de parlementaire vragen van het PvdA-Kamerlid Witteveen-Hevinga (zie kader). “Wij zeggen niet dan assurantiekantoren die eigendom van verzekeraars zijn, geen goed advies zouden kunnen geven. Het gaat er om, dat de consument weet met welke maatschappijen een tussenpersoon zaken doet. De consument moet weten, wat voor kantoor hij binnenloopt”, aldus een woordvoerder van de Consumentenbond.
Geluiden in de markt, dat de NVA zou afwillen van de voorgenomen gefaseerde vrijlating van de beloning, worden door de NVA tegengesproken. “Wij zijn voorstander van het behouden van de artikelen 13 en 15 van de Wabb. Ook zijn we betrokken bij het nader uitwerken van de voorgenomen zelfregulering”, aldus een woordvoerster.
Kamerlid wil inzicht in captives
PvdA-Kamerlid Witteveen-Hevinga heeft aan de ministers van Financiën en Economische Zaken vragen gesteld naar aanleiding van het NVA-plan om geen punt meer te maken van participatie door verzekeraars in assurantiekantoren. Witteveen wil in de eerste plaats weten of de onafhankelijkheid van tussenpersonen een punt van zorg voor u? “Hoe beoordeelt u de uitspraken van NVA-directeur Pennink en NVA-voorzitter Swenker dat de onafhankelijkheid van een tussenpersoon niet in het geding hoeft te komen als het betreffende kantoor geheel of gedeeltelijk in eigendom is van een verzekeringsmaatschappij, mits er maar geen productieafspraken worden gemaakt? En in verband hiermee: hoe beoordeelt u de opmerking van NBVA-woordvoerder P. Oostdam dat volledig eigendom van een verzekeraar van een assurantiekantoor indruist tegen de onafhankelijkheid van een dergelijk kantoor?” Witteveen wil verder weten of het waar is, dat “een behoorlijk aantal verzekeraars deelnemen in grotere assurantiekantoren”. “Heeft u inzicht in de mate waarin verzekeringskantoren in eigendom zijn van verzekeringsmaatschappijen? Zo ja, zou u daar dan verslag van willen doen aan de Tweede Kamer? Zo nee, acht u het vanuit oogpunt van een vrije en transparante markt en uit het oogpunt van consumentenbescherming opportuun om inzicht in eigendomsrelaties tussen verzekeringsmaatschappijen en assurantietusenpersonen te krijgen? Hoe denkt u de vrije en transparante marktwerking en consumentenbescherming in dit kader te beschermen?”
Van Voorst Vader: ,,Als ik dit dit plan voor de camera moest komen uitleggen, zou ik me ziekmelden”.

Reageer op dit artikel