nieuws

NBvA struikelt over ‘slippertje’ van SVV

Archief

De NBvA heeft in een brief zijn ongenoegen geuit bij de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) over een bijdrage van I. van Velzen, hoofd ontwikkeling opleidingen, in het juni-nummer van de Beursbengel.

In het gewraakte artikel haalt Van Velzen als SVV’er uit naar het gebruik van 10-jaars contracten door verzekeraars. Volgens Van Velzen zijn dergelijke contracten onnodig en onwenselijk. De 10-jaarscontracten zijn volgens hem louter bedoeld om de handelswaarde van verzekeringsportefeuilles hoog te houden. Tussenpersonen die hun portefeuille willen verkopen, zouden hier hun voordeel mee doen, aldus Van Velzen. Daarnaast spreekt hij zijn bewondering uit voor direct-writers, die vrijwel uitsluitend 1-jaars contracten gebruiken.
In een reactie aan de NBvA schrijft de SVV dat de publicatie van het artikel in de Beursbengel op deze manier niet juist was. SVV-directeur Mijnarends benadrukt dat in het betreffende artikel niet het SVV-standpunt, maar dat van Van Velzen is weergegeven. In het zeer recentelijk verschenen augustus-nummer van de Beursbengel wordt opnieuw aandacht besteed aan het vraagstuk van de meerjarige contracten. Daarbij wordt de kapstok gevormd door uitspraak nr II-95/7 van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf. In die uitspraak stelt de Raad van Toezicht, dat de betrokken verzekeraar terecht vasthield aan de 10-jarige contractstermijn, maar werpt dit college tegelijkertijd de vraag op, of een dergelijke duur nog wel aanvaardbaar is. De Raad geeft hier geen antwoord op, maar ‘omhelst’ het door de verzekeraar gemaakte gebaar om bij de onderhavige polis de contractstermijn terug te brengen tot 5 jaar. Er worden door de samenstellers van de rubriek ‘Annotaties Uitspraken Raad van Toezicht’ in de Beursbengel vervolgens enkele kritische noten geplaatst bij het gewraakte artikel van Van Velzen.
(zie ook Open Forum, pag. 30)

Reageer op dit artikel