nieuws

NBVA stoort zich aan persbericht van AFM over kosten klantprofiel

Archief

De NBVA is niet te spreken over de beeldvorming die het persbericht van de AFM eind september veroorzaakte over het in rekening brengen van de kosten van een klantprofiel. Bovendien vindt de NBVA het ongepast om naar aanleiding van klachten over één tussenpersoon het beeld te schetsen dat misleidende informatie schering en inslag is.

Hoewel de berichtgeving van de AFM feitelijk juist wordt genoemd, is deze volgens de NBVA ook onnodig schadelijk voor het intermediair. “Eén incident wordt opgeblazen tot oneigenlijke proporties, die het imago van de hele branche schaden. Storender nog is echter de suggestie in het persbericht dat een klantprofiel geen geld hoeft te kosten.”
“AFM spreekt over eventuele kosten van een klantprofiel. Wij laten dat woord ‘eventueel’ weg, want elk klantprofiel kost geld”, licht Secretaris Wilbert Schellens toe. “Destijds is becijferd dat de adviesregels van de WFD, waarvan het klantprofiel een belangrijk onderdeel is, bemiddelaars _ 385 mln per jaar kosten. We moeten dus af van het idee dat consumentenbescherming gratis is. Linksom of rechtsom kost het de samenleving geld.”
Schijn wekken
Natuurlijk mag een tussenpersoon kosten niet met oneigenlijke argumenten doorbelasten aan de consument, aldus de NBVA, “Maar het past de AFM niet een sfeer te creëren waarin het doorrekenen van kosten voor een klantenprofiel bij voorbaat besmet is.”
Schellens: “Het professioneel intermediair investeert voortdurend stevig in de kwaliteit van zijn dienstverlening. Hij moet echter wel zelf kunnen bepalen welke kosten hij zijn klanten al dan niet in rekening brengt. Wij vinden het zeer legitiem dat een adviseur voor bepaalde werkzaamheden een vergoeding vraagt, mits hij daarover vooraf transparantie geeft aan zijn klant. Dus ook voor het werk verbonden aan het opstellen van een klantprofiel. Wanneer hij hier echter voor kiest, moet daar door de toezichthouder of andere partijen niet direct de schijn van oplichting of misleiding aan gehangen worden.”

Reageer op dit artikel