nieuws

NBVA royeert lid wegens tegenwerking klachteninstituut

Archief

Intermediairorganisatie NBVA heeft Kooijman Assurantiën in Haarlem als lid geroyeerd. Aanleiding is diens “halsstarrig stilzwijgen” tegenover het Klachteninstituut Verzekeringen, dat vorig jaar een klacht tegen Kooijman ontving.

De klacht handelt over een vertraagde afwikkeling van een expirerende lijfrenteverzekering, waardoor de polishouder zegt financieel te zijn benadeeld. De klacht was eerder ingediend bij de Ombudsman Leven, maar die bleek – mede gezien de omvang van de claim – niet tot bemiddeling in staat.
Volgens de NBVA probeert het Klachteninstituut al sinds april vorig jaar op alle mogelijke manieren contact te krijgen met directeur/eigenaar Hans Kooijman (43), maar weigert deze elk commentaar op de klacht. Het instituut nam daarop contact op met de NBVA, die eveneens niet in staat bleek tot Kooijman door te dringen. “We hebben nooit contact met hem kunnen krijgen”, aldus NBVA-woordvoerder Paul Oostdam.
Volgens de NBVA beschadigt zo’n houding de geloofwaardigheid en het imago van de standsorganisatie ernstig. “NBVA-leden zijn krachtens hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen en zijn gehouden aan het tuchtrecht zoals dat door deze instelling wordt uitgeoefend. Daaronder valt ook dat men medewerking verleent aan het correct afhandelen van de klacht”, zo wordt het royement verklaard. Kooijman Assurantiën was veertien jaar lid van de NBVA.
Kooijman blijkt wel een consequent man te zijn: ook tegenover AM hult hij zich in stilzwijgen. De SER-inschrijving van Kooijman Assurantiën lijkt niet in gevaar te komen. “Wij hebben over dit kantoor geen klacht ontvangen”, aldus Harry de Meij, hoofd van de afdeling Vestigingswetten.

Reageer op dit artikel