nieuws

NBvA overweegt invoering van verplichte bijscholing leden

Archief

De NBvA is bezig met een onderzoek naar de wenselijkheid van het introduceren van verplichte bijscholingscursussen voor z’n leden. Deze zgn. update-cursussen moeten de leden jaarlijks gaan voorzien van informatie over actuele onderwerpen.

De cursusplannen van de NBvA, die onlangs op de ledenvergadering aan de orde kwamen, hebben veel weg van de verplichte en permanente educatie die de Nederlandse Vereniging van Makelaars o/g (NVM) haar leden oplegt.
Het onderzoek naar de verplichte bijscholing past in het streven van de NBvA om de vakbekwaamheid en daarmee het imago van de leden verder te versterken. “Het is een teken van kracht en vertrouwen, dat onze leden zich steeds hogere eisen durven te stellen. Dat uit zich onder meer in de investeringsbereidheid in kennis en vaardigheden, maar ook in het aanvaarden van streng toezicht op de gedragsregels en het blijven kiezen voor onafhankelijkheid”, aldus NBvA-voorzitter mr A.A. van Voorst Vader in zijn jaarrede.
Sterke groei
Het eerste halfjaar van 1995 is voor NBvA-leden voorspoedig verlopen. Uit een recente steekproef bleek dat 84% van de respondenten in de eerste zes maanden van het jaar hogere inkomsten hebben gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij 38% van hen gaat het zelfs om een stèrke stijging (met meer dan 10%). Bij 11% van de kantoren bleven de inkomsten op hetzelfde niveau en bij 5% werd een daling geconstateerd.
Vooral de levenproduktie blijkt verantwoordelijk te zijn voor de sterke groei. Van de ondervraagden gaf 77% aan meer nieuwe levenpolissen te hebben gesloten. Ook bij schade was er sprake van ‘gezonde groei’, aldus de NBvA. De inkomsten uit hypotheken en andere activiteiten geven volgens de bond meer een beeld van stabilisatie te zien. Desondanks slaagde 37% van de respondenten erin de inkomsten uit hypotheekprovisie te verhogen.
Al deze ontwikkelingen leidden per saldo tot een toename van de bedrijfsresultaten bij 80% van de ondervraagden. Bij een kwart van hen steeg het resultaat zelfs met meer dan 10%.
Als gevolg van de groei trok een kwart van de kantoren in de eerste zes maanden van dit jaar nieuw personeel aan. Eenzelfde aantal kantoren overweegt in het komende halfjaar nieuw personeel aan te trekken.
Niet genoeg kennis
Met betrekking tot de discussies over het verbod van de provisiemaximeringsovereenkomst en de aanstaande evaluatie van de Wabb zei de NBvA-voorzitter na afloop van de ledenvergadering, dat volgens hem de ambtenaren van het ministerie van economische zaken zich niet genoeg hebben kunnen verdiepen in de meritus van de Wabb. “Er staan hierbij namelijk niet alleen economische, maar evenzeer sociale- en consumentenbelangen op het spel”.
Van Voorst Vader is van mening dat het ministerie van financiën, dat volgens hem wèl doordrongen is van het ‘hoeksteengehalte’ van Wabb en provisiemaximering, de ambtenaren van EZ hierop zou moeten aanspreken.
Over de aanhoudende druk die de NVA uitoefent op samenbundeling van tussenpersonenorganisaties zegt Van Voorst Vader: “Ik begrijp werkelijk niet waarom men maar blijft aandringen. Het heeft slechts een averechts effect. Wij respecteren de NVA, maar er zijn bepaalde onderwerpen waar onze belangen uiteenlopen. Onze achterban heeft ons laten weten dat wat hun betreft een fusie op dit moment niet aan de orde is”. In aanvulling hierop zegt de nieuwe NBvA-secretaris B. van Uden zich bovenmatig te verbazen over alle energie die gestopt wordt in de fusie-perikelen. “Gezien alle ontwikkelingen die er op het intermediair afkomen, lijkt het mij verstandiger om die energie op een zinvoller manier te gebruiken.”
NBvA-secretaris B. van Uden (links) en voorzitter mr A.A. van Voorst Vader: “Geen kostbare tijd verloren laten gaan aan zinloze fusie-discussies”.

Reageer op dit artikel