nieuws

NBVA, NVA en VVHN boos over uitlatingen van AFM

Archief

“Sommige tussenpersonen misleiden klanten bij de verkoop van hypotheekleningen. Maandlasten worden kunstmatig verlaagd, met als gevolg dat lage inkomens worden opgezadeld met te hoge hypotheken.” Dit constateert de AFM op basis van een steekproef bij vier bedrijven.

‘Uit deze steekproef, en reguliere toezichtonderzoeken die in 2006 zijn uitgevoerd, blijken bij een aantal van deze bedrijven onvolkomenheden te bestaan in zowel de uitkomsten van het adviesproces als in het proces zelf.’
Op het 16e Hypotheken Event in Amsterdam zei het hoofd van de toezichtsafdeling van de AFM, Wijnand van Beek verbaasd te zijn over de verkeerde verkooppraktijken. “Het gaat niet overal mis, maar de regels worden vaak niet nageleefd. Daardoor krijgen klanten een advies dat ze financieel in de problemen kan brengen. Door de trucjes van de adviseurs hebben mensen geen idee welk product ze kopen.”
Risicogeoriënteerd
Van Beek waakte er voor een zaal vol adviseurs voor, de hele branche van fouten te betichten. De keuze van de te onderzoeken bedrijven was immers “op signalen uit de markt” risicogeoriënteerd. Dat wil zeggen dat de AFM hiervoor bedrijven heeft geselecteerd waarbij er sprake was van een verhoogde kans dat de zaken niet op orde zouden zijn.
Juist omdat de steekproef bij risicovolle bedrijven is gehouden hebben de brancheorganisaties van het intermediair NBA, NBVA en VVHN met verbijstering kennis genomen van de uitspraken van Van Beek over de hypotheekmarkt. Met klem verwerpen zij de suggestie van de AFM dat de hypotheekmarkt massaal de consument verkeerd adviseert. “Hoewel wij elk onderzoek toejuichen dat eventuele misstanden aan het licht brengt, herkennen wij het geschetste beeld van de AFM niet binnen onze achterban”, aldus de koepelorganisaties.
“Daarnaast achten wij het bijzonder kwalijk en onprofessioneel van de toezichthouder, dat deze zich laat verleiden tot uitspraken over de hele markt op basis van een zeer beperkt onderzoek onder risicovolle bedrijven. Daarmee brengt de AFM grote schade toe aan de gehele bedrijfstak.”
Geldingsdrang
“Verder hebben we ook problemen met de enorme geldingsdrang van de AFM”, zegt VVHN-woordvoerder Fred de Jong. “De AFM moet zich beperken tot toezicht houden en de consument waarschuwen voor eventuele misstanden. Daarbij past het niet om de consument via zeer ongenuanceerde uitspraken, waarvan je weet dat een journalist ze niet altijd in de juiste contekst zal weergeven, een verkeerd beeld te schetsen. We hebben de afspraak met de AFM dat voor ze naar buiten treden met dit soort zaken, ze die met ons bespreken. De VVHN voelt zich zowel geschoffeerd door de inhoud als de gevolgde procedure. Daar zijn we boos over.”
De steekproef is onderdeel van een themaonderzoek van de AFM naar de kwaliteit van advies op de hypotheekmarkt. Doelstelling van dit onderzoek is om te bepalen of het proces van advisering en het vastleggen van het advies voldoet aan de eisen van de WFT. En de hypotheekadvisering leidt tot een passend advies aan de consument. De AFM gaat er bij het themaonderzoek niet vanuit dat het totaalbeeld van de bevindingen negatief zal zijn. En de AFM doet geen uitspraken meer over eventuele bevindingen voor het onderzoek afgerond is.
Verder laat de AFM bij monde van woordvoerder Van Bastelaar weten, de reactie van de branche-organisaties “behoorlijk overdreven” te vinden.

Reageer op dit artikel