nieuws

NBvA-lid verdacht van hypotheekfraude

Archief

Een hypotheek- en verzekeringsadviseur uit Middelburg wordt verdacht van een omvangrijke hypotheekfraude. In totaal zou het gaan om zo’n vijftig gevallen van fraude.

In Vlissingen loopt momenteel een gerechtelijk vooronderzoek naar de betreffende fraudezaak. Gedurende het onderzoek wenst justitie over het dossier geen nadere inlichtingen te verstrekken.
Bij het onderzoek zou de complete administratie van het kantoor in beslag zijn genomen. Het Assurantie Recherche Team van de ECD heeft in de zaak een adviserende rol vervuld.
De betrokken assurantie- en hypotheekadviseur is NBvA-lid en houdt zich bovendien bezig met kamerverhuur in Middelburg.
Stappen
De NBvA, formeel nog niet op de hoogte van de fraudezaak in Middelburg, gaat tijdens de eerstkomende bestuursvergadering bespreken of, en zo ja welke stappen er tegen het betreffende lid ondernomen zullen worden. Volgens secretaris Boudewijn van Uden zal waarschijnlijk eerst de uitspraak van de rechtbank afgewacht worden om zo een beter zicht op de verdenkingen te krijgen.
Het NBvA-bestuur is gerechtigd de eigen Raad van Toezicht opdracht te geven de zaak te onderzoeken, maar zal daar gezien het lopend justitieel onderzoek vermoedelijk geen gebruik van maken. De maatregelen van de bond hangen overigens niet geheel af van een mogelijke veroordeling van de hypotheekadviseur uit Middelburg. “Indien de rechter besluit tot vrijspraak, is het desondanks goed mogelijk dat wij op basis van onze eigen regels toch besluiten om het lid te royeren”, aldus Van Uden. Het feit dat de fraude geen betrekking heeft gehad op de assurantie-activiteiten van het lid, doet daarbij niet ter zake.

Reageer op dit artikel