nieuws

NBVA kiest voor Meetingpoint

Archief

Meetingpoint stelt zijn nieuwe webmodule MP4U beschikbaar aan NBVA-leden, waarmee direct sluiten via de website van de tussenpersoon mogelijk wordt.

“Ketenintegratie is voor de NBVA al jaren speerpunt van beleid. Tot op heden werd hier te weinig vooruitgang in geboekt”, zegt NBVA-voorman Rob Groenemeijer. De keuze voor Meetingpoint is volgens hem een logische.
“Allereerst is het een neutraal platform. Alle aanbieders kunnen erop aansluiten en het platform is geen commerciële schakel in de keten”, verklaart Groenemeijer de keuze.
De nieuwe webmodule die Meetingpoint uitrolt naar de volledige markt, maakt direct sluiten van verzekeringen door consumenten via de website van de tussenpersoon mogelijk. Verder kan de consument mutaties doorgeven, schade volgen en op termijn ook transacties doorvoeren, bijvoorbeeld aanpassen van de verzekerde som. Vooralsnog wordt gestart met autoverzekeringen. Reisverzekeringen, inboedel, opstal en avp volgen snel. “Daarover zijn we nog in gesprek met Meetingpoint”, aldus Groenemeijer. “Het is de bedoeling een zo breed mogelijke range van producten aan te bieden op Meetingpoint.” Over de kosten voor het intermediair kan hij ook nog weinig zeggen. “Daarover is nog overleg gaande.”
Breed draagvlak
Groenemeijer hoopt met de keuze voor Meetingpoint een breed draagvlak te creëren voor het platform. “Ik hou rekening met grote stappen die er op het vlak van ketenintegratie gezet gaan worden. Daarin is, wat mij betreft, een belangrijke rol voor Meetingpoint weggelegd.”
Groenemeijer herkent bij schadeverzekeringen de volgende trend: “Minder adviesgevoelige producten worden tegen zeer scherpe prijzen – het zou zelfs om dagprijzen kunnen gaan – in de markt gezet. Weliswaar is het in Nederland nog niet zo ver, maar al wel is duidelijk dat het een prijsvechtermarkt is.”
“Als de tussenpersoon zijn provisie-inkomsten in deze markt wil handhaven, moet hij meer volume genereren en dat betekent dat hij de toegang tot producten voor zijn klanten moet vergroten. Daar gaan wij hem nu bij helpen.”
Toekomst
Naar de toekomst kijkend verwacht Groenemeijer dat moderne vormen van communicatie tussen consument, tussenpersoon en aanbieder een rol gaan spelen. “Dit zal ook een herpositionering van de rol van systeemhuizen in de communicatie tussen tussenpersoon en consument tot gevolg hebben. Ik zie die rol verminderen”, aldus Groenemeijer.
Wel signaleert hij de opkomst van het zogeheten ASP-model, waarbij de database van de tussenpersoon op een centrale server in den lande staat. “De komende twee tot drie jaar gaat de keten zich opnieuw uitvinden”, voorspelt de NBVA-voorman.
Meetingpoint
Op dit moment zijn negen maatschappijen aangesloten: De Amersfoortse, Delta Lloyd, Fortis ASR, Europeesche, Generali, Monuta, Reaal, Yarden en Turien & Co.
Daarnaast zijn 5.500 assurantiekantoren aangesloten en worden er per week zo’n 10.000 transacties uitgevoerd op Meetingpoint.
Jan Lindeboom, manager van Meetingpoint, ziet op het platform een stijgend gebruik van de Generieke Interface Manager (GIM). “Opvallend daarbij is dat het aantal transacties met behulp van GIM sneller stijgt dan het aantal actieve kantoren dat GIM gebruikt. Degenen die gebruiken, gebruiken het steeds intensiever.”
Lindeboom is blij met de keuze van de NBVA. “Dat geeft een stuk erkenning voor waar we mee bezig zijn. Ook blijven we hierdoor dichtbij het intermediair staan. We gaan samen met de NBVA Meetingpoint verder ontwikkelen. We gaan de gebruikers gericht vragen wat er verbeterd en toegevoegd moet worden. De NBVA kan dat organiseren. Verder zal de module MP4U alleen het intermediair niet het internet op helpen. Daar moet ook een stuk marketing en communicatie omheen geregeld worden. Ook daar komt de NBVA in beeld.”

Reageer op dit artikel