nieuws

NBvA-kantoren groeien op alle fronten

Archief

Het bij de NBvA aangesloten intermediair zal op 1995 terugkijken als een succesvol jaar. Na het eveneens succesvolle 1994 boekten de NBvA-kantoren vorig jaar op alle fronten winst: meer relaties, meer provisie, meer medewerkers en een beter resultaat.

Dat blijkt uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek (Balans ’95), dat de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaaars heeft gehouden onder 80 van haar leden. In totaal heeft de NBvA nu zo’n 870 leden. Negentig procent van de ondervraagden nam ook in de twee voorafgaande jaren deel aan het onderzoek.
De gemiddelde omzet per kantoor steeg in 1995 met 10% tot f 712.000. De snelst groeiende inkomstenbron was andermaal de levenprovisie (+18%). De schadeprovisie nam toe met 7%, de inkomsten uit nevenactiviteiten met 8%.
Bij de schadeprovisie werd relatief de grootste groei (van meer dan 10%) gerealiseerd in de branches auto en overige varia. In de groei van de inkomsten uit nevenactiviteiten deelden zowel de bemiddeling in onroerend goed (+18%) als de financieringen (+13%) en de hypotheekprovisie (+11%).
Produktiviteit
Het gemiddelde bedrijfsresultaat kwam uit op 18,5% van de omzet. Daarmee werd het bedrijfsresultaat van 1994 met 16% verbeterd. Een eerste reden voor het betere resultaat is de beperkte toename van de totale kosten: bijna 7%. Belangrijker was echter de verhoging van de produktiviteit per werkzaam persoon.
Het gemiddelde aantal medewerkers per NBvA-kantoor nam met 2% toe tot 4,5 werknemers. Het gemiddelde aantal relaties groeide met 3,5% tot 1.875, waarbij een verschuiving zichtbaar is van het aandeel particuliere relaties naar zakelijke relaties. Het gemiddelde aantal polissen was 5.780 (+4,8%). Hierdoor stegen de gemiddelde provisie-inkomsten met zo’n 8% naar f 136.827 per werknemer. Inkomstencategorie assurantieprovisie in f t/m f 400.000 f 400.000 t/m meer dan alle deelnemers f 750.000 f 750.000 Personeelsbezetting fulltime * 2.1 4.6 7.3 4.5 Aantal relaties * 939 1785 3127 1875 waarvan zakelijk 11.5% 12.7% 13.1% 12.4% Aantal polissen * 2.863 5.524 9.656 5.780 Polisdichtheid * 3.1 3.1 3.1 3.1 Totale inkomsten 1995 f 308.478 f 691.093 f 1.232.932 f 712.000 waarvan: -levenprovisie 25.2% 22.5% 26.4% 24.9% -schadeprovisie 62.3% 60.6% 61.3% 61.1% -nevenactiviteiten 11.7% 15.7% 9.2% 11.9% -overige 0.8% 1.2% 3.1% 2.1% Brancheverdeling schadeprovisie (%) -medische varia 16.6% 14.3% 17.7% 16.3% -benzine 38.4% 36.6% 35.9% 36.5% -transport 1.0% 5.1% 2.0% 2.9% -overige varia 3.3% 2.4% 2.8% 2.8% -brand 29.8% 29.7% 30.4% 30.0% -aansprakelijkheid 7.3% 7.1% 7.0% 7.1% -rechtsbijstand 2.1% 2.0% 2.5% 2.2% -diversen 1.7% 2.8% 1.7% 2.1% Kosten 1995, excl. ondernemersloon f 160.883 f 391.275 f 748.669 f 413.389 Aantal polissen per werkzaam persoon fulltime * 1.338 1.199 1.318 1.277 Totale provisie-ink. per werkzaam persoon f 126.767 f 126.804 f 148.728 f 136.827 Totale inkomsten per relatie f 338 f 390 f 402 f 386 Bedrijfsresultaat in % van de totale inkomsten 14.7% 19.7% 19.0% 18.5% * per 31-12-95

Reageer op dit artikel