nieuws

NBvA Jubileumprijs voor de beste ‘intermediair-stimulans’

Archief

De NBvA heeft vorige week de inzendtermijn geopend voor de NBvA Jubileumprijs, die is ingesteld in het zicht van het 90-jarig bestaan van de organisatie in 1999. De prijs, een bronzen beeldje van Corry Ammerlaan-van Niekerk, wordt toegekend aan de persoon of instelling die in 1998 met het beste initiatief komt ten faveure van het intermediair.

De inmiddels geïnstalleerde jury heeft vastgesteld, dat het moet gaan om een initiatief dat betrekking heeft op de Nederlandse markt en dat in 1998 is genomen of gedurende dit jaar manifest is geworden.
Commerciële initiatieven zijn daarbij niet bij voorbaat uitgesloten, doch moeten toegankelijk en toepasbaar zijn voor de intermediaire bedrijfstak in algemene zin. De jury acht het voorts van groot belang dat de prijs wordt toegekend aan een initiatief met een hoge mate van oorspronkelijkheid. Als het al voortborduurt op iets bestaands, dan moet wel een substantiële toevoeging plaatsvinden. Ondanks het feit dat objectieve resultaatmeting niet eenvoudig is, zal de jury zoveel mogelijk beoordelen of een initiatief een concreet en praktisch effect van betekenis met zich mee brengt.
Mogelijke terreinen
Bij een inventarisatie van terreinen waarop een initiatief betrekking kan hebben, werden onder meer genoemd: vorming en opleiding, arbeidsmarkt, informatietechnologie, imago, voorlichting en promotie, en klant- en marktbenadering. Niet genoemde terreinen zijn overigens zeker niet uitgesloten.
De jury bestaat uit: voorzitter mr. Jaap van Rijn (ex-voorzitter ING Groep), mr. Suzanne Liem (directeur Pensioen Formatie, NBvA-lid), prof.dr. Alfred Oosenbrug (hoogleraar verzekeringseconomie), Piet Tinke (erelid NBvA) en secretaris Boudewijn van Uden (secretaris NBvA).
Voordrachten
Iedereen kan tot 15 november gegadigden voor de NBvA Jubileumprijs voordragen. De voordracht moet vergezeld gaan van een duidelijke beschrijving van het project en van argumenten op basis waarvan het initiatief voor toekenning van de prijs in aanmerking zou komen.
De voordrachten kunnen worden toegezonden aan: Secretariaat NBvA Jubileumprijs, Postbus 6152, 4000 HD Tiel. Voor meer informatie: tel. 0344-620.200.
De jury van de NBvA Jubileumprijs, v.l.n.r. Oosenbrug, Liem, Van Rijn, Tinke en Van Uden.

Reageer op dit artikel