nieuws

NBVA in beroep tegen uitspraak Eigen Huis-spot

Archief

De NBVA heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) over de klacht die de vereniging had ingediend tegen de Vereniging Eigen Huis. Die pleit ondertussen voor een verbod op productieafspraken.

In oktober kwam de standsorganisatie met een klacht bij de RCC tegen de radioreclames van Eigen Huis (VEH). Daarin poneert Henk Westbroek drie stellingen in het kader van het spelletje ‘Wat is waar?’, leidend tot de inmiddels beruchte conclusie dat de adviseur van de provisie twee weken naar de Malediven kan. “De commercial is feitelijk onjuist, misleidend en stelt de beroepsgroep financieel adviseurs ten onrechte in een kwaad daglicht. Het getuigt van weinig fatsoen”, zo luidde in het kort het bezwaar van de NBVA.
De RCC heeft echter geoordeeld dat Eigen Huis het geven van hypotheekadvies zonder winstoogmerk en retourprovisie geven best uniek mag noemen. Dat een hypotheekadviseur van de provisie twee weken kan gaan duiken op de Malediven, is volgens de RCC niet onjuist of misleidend.
Beroep
De NBVA laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gegaan. “Eigen Huis schetst de klacht als een poging van de NBVA alles bij het oude te houden. Dat is echter niet het geval. Wij hebben een duidelijk meer servicegerichte opvatting over hypotheekadvisering dan Eigen Huis en bieden de consument meer hypotheekdiensten. Onze leden passen het systeem waarbij een deel van de provisie wordt teruggegeven aan de klant al langer toe dan Eigen Huis. En niet Eigen Huis, maar de NBVA heeft maatregelen uitgewerkt tegen provisiegedreven advisering.”
Storend vindt de NBVA dat “over de rug van het intermediair reclame wordt gemaakt voor een hypotheekproduct waarvoor een vaste beloning wordt gerekend die niet of nauwelijks lager is dan de gemiddelde vergoeding die onze leden ontvangen. Bovendien biedt Eigen Huis voor die prijs veel minder service. In onze overtuiging wekt Eigen Huis de schijn dat de klant beter af is, terwijl dat niet het geval is.”
Onderzoek
Eigen Huis heeft bij ruim vierhonderd huishoudens die het afgelopen jaar een huis kochten, onderzocht of de consument überhaupt wel geïnteresseerd is in de verdiensten van een hypotheekadviseur. Van de ondervraagden sloot 33% de hypotheek via de bank; 54% koos voor een tussenpersoon.
De ondervraagden denken dat een adviseur gemiddeld 6,4 uur bezig is met het adviseren en afhandelen van een hypotheek. Voor het sluiten van een doorsnee hypotheek vindt men een bedrag van _ 1.026,90 een redelijke beloning.
Driekwart van de respondenten wil graag weten of de adviseur veel aan het advies verdient. Eenzelfde percentage is van mening dat echt onafhankelijk hypotheekadvies niet bestaat; een meerderheid vindt dat een goed advies alleen kan worden gegeven als alle producten van alle geldgevers worden vergeleken.
Toch zegt 62% dat hypotheekadviseurs over het algemeen te vertrouwen zijn. Daarbij zegt 35% dat een adviseur bij een bank meer te vertrouwen is dan een tussenpersoon. Ook geeft 55% aan niet volledig te vertrouwen op het gegeven advies bij het sluiten van een hypotheek.
Tot slot vroeg Eigen Huis in hoeverre de huishoudens bekend zijn met de WFD. Ruim de helft (61%) heeft nog nooit van de wet gehoord; tweederde denkt dat nog meer maatregelen nodig zijn om misstanden te voorkomen.
De productieverplichtingen bij de NN-captives, die onlangs aan het licht kwamen, is voor Marlies Pernot, algemeen directeur van Eigen Huis, aanleiding om te pleiten voor een verbod op dergelijke afspraken “bij adviseurs die zichzelf onafhankelijk noemen.” “Er wordt door de branche om het hardst geroepen dat men niet meedoet aan zulke praktijken, maar steeds opnieuw blijkt het tegendeel. Het zelfreinigend vermogen van de branche is beperkt.”

Reageer op dit artikel