nieuws

NBVA: Houdt toetreding tot markt laagdrempelig

Archief

“Als aanbieders te hoge drempels opwerpen voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst belemmeren zij de toetreding van startende ondernemers. In dat kader past een contractuele verplichting tot minimumproductie dan ook in het geheel niet.” Dit zei NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer tijdens de algemene ledenvergadering deze week.

Verder vindt de NBVA dat bestaande samenwerkingsovereenkomsten moeten worden gehandhaafd. “Slechts indien er in redelijkheid van een aanbieder niet meer verwacht mag worden dat hij een samenwerkingsovereenkomst in stand houdt, zou deze mogen worden beëindigd. De aanbieder zou transparant moeten maken in welke gevallen daarvan zijns inziens sprake is. Juist bij de huidige concentratie van aanbieders is dit een gerechtvaardigde wens. De NBVA verlangt daarom van intermediaire aanbieders dat zij samenwerking stimuleren door de laagst denkbare toetredingsdrempels.”
Verder vindt de NBVA-voorman dat aanbieders voor alle tussenpersonen eenzelfde basisserviceniveau moeten hanteren. “Dat serviceniveau dient uit te blinken door volledigheid van informatie, stimulering van deskundigheid en ruime faciliterende ondersteuning van het business proces.” Hij vindt een segmentering van het intermediair met bijbehorende serviceniveaus riskant in het kader van de verplichting het intermediair naar behoren te informeren en te faciliteren om de bemiddelingsfunctie te kunnen uitvoeren.
Beloning
De NBVA staat afwijzend tegenover beloningen van het intermediair die gerelateerd zijn aan het technisch resultaat van een portefeuille van het intermediair. “Dat moet om meer dan één reden van de hand worden gewezen. Het is een bewijs van onvermogen wanneer aanbieders door een dergelijk beloningssysteem te kennen geven dat zij het proces van voldoende vraag en het toepassen van de juiste risicoselectie niet beheersen. Door het intermediair in de positie te manoeuvreren dat deze belang krijgt bij een zo laag mogelijke schadelast zou het intermediair kunnen worden afgehouden van een van zijn belangrijkste kerncompetenties, het ondersteunen van de klant in geval van schade. Bovendien is het bepalen van het technisch resultaat alleen verantwoord mogelijk op basis van een maatschappijportefeuille en niet op het niveau van de portefeuille van het intermediair.”

Reageer op dit artikel