nieuws

NBVA helpt leden bij overstap naar ander beloningsmodel

Archief

“De in producten denkende, transactiegeoriënteerde traditionele tussenpersoon moet nog meer plaatsmaken voor de servicegeoriënteerde, persoonlijke financiële vertrouwenspersoon van de klant.” Dat stelde Rob Groenemeijer eerder deze maand tijdens een NBVA-congres. Daar hoort volgens de voorzitter van de intermediairorganisatie allicht een ander beloningsmodel bij.

Om de ernst van zijn woorden te onderstrepen, voegde Groenemeijer er direct aan toe dat de NBVA leden bij die omschakeling steunt met de ‘Beloningswijzer’. Dit hulpmiddel helpt tussenpersonen bij het beoordelen en desnoods invoeren van nieuwe beloningsvormen als declaraties en abonnementen.
Tussenpersonen moeten volgens Groenemeijer keuzes gaan maken in de klanten die ze nog wel en niet meer willen bedienen. “Je kunt immers niet iedereen uitmuntendheid bieden.”
Held
Bij de nieuwe aanpak hoort volgens hem een nieuw businessmodel. “Een model waarin we onze klanten zullen verrassen door een hoog niveau van persoonlijke aandacht en zorg. Misschien wordt u zelfs wel de vriend van de klant. Of in ‘meerwaardetermen’: de held van de klant.”
Groenemeijer ambieert een model dat tevens waarde creëert voor het intermediair met kernbegrippen als klantwaarde en loyaliteit. “Als die meerwaarde wordt geleverd wordt, mag het intermediair daar ook naar verdienen.”
Uitschakelen
Groenemeijer wees de NBVA-leden op de trends van transparantie en gedifferentieerde prijsvorming. Nog belangrijker is dat hij aanbieders “zenuwachtige bewegingen” ziet maken en dat die de neiging hebben het intermediair uit te schakelen. Als voorbeeld wees hij op Postbank. “Die speelde recent als eerste aanbieder open kaart over haar intenties (zie AM 15, pag. 8). De argumentatie om tot versnelde beloningstransparantie te komen voor niet-complexe producten heeft namelijk niets met consumentenbelangen te maken en alles met de eigen marges.”
De argumenten voor het uitschakelen van het intermediair acht hij niet houdbaar. Het intermediair is volgens de NBVA-voorzitter immers “geen krachteloze kostprijsverhogende factor maar een door de consument gewenst en waardetoevoegend advieskanaal”. Volgens Groenemeijer is echte meerwaarde alleen bij het intermediair te koop. “Het intermediair levert iedere dag meerwaarde in de vorm van persoonlijke aandacht, onafhankelijk advies en een begrijpelijk verhaal.”
door een hoog niveau van persoonlijke aandacht en zorg.”

Reageer op dit artikel