nieuws

NBVA: goede interpretatie WFT belangrijker dan nieuwe regels

Archief

NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer vindt een juiste interpretatie van de bestaande regels in de Wet Financieel Toezicht (WFT), waarin de WFD is opgegaan, veel belangrijker dan een verdere detaillering of zelfs het bedenken van nieuwe regels. “Het jaar 2007 is vo0r de WFT een cruciaal jaar.”

Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de NBVA in Apeldoorn zei Groenemeijer dat “marktpartijen en toezichthouders nu voor de krachtproef staan om de achterliggende wetgeving effectief en efficiënt uit te voeren”. Samenwerking tussen marktpartijen en transparantie zijn daarbij de kernwoorden, vond hij.
“Transparantie is met name belangrijk bij complexe producten die volgens de Commissie De Ruiter eigenlijk alleen maar kunnen worden geadviseerd door een onafhankelijk adviseur. Wij zijn de commissie dankbaar voor deze uitspraak want daardoor krijgen wij de erkenning die wij lang hebben gemist”, aldus Groenemeijer.
Chemie
“Onafhankelijk advies is steeds vaker een belangrijke meerwaarde van de intermediaire distributie. Bij de keuze voor een bepaalde aanbieder moet de assurantieadviseur zich wel afvragen of er ‘chemie’ is tussen hem en deze verzekeraar, en of deze wel in staat is om hem in zijn gekozen marktsegment op de best mogelijke marktpositie te brengen”, zo hield de voorzitter zijn leden voor.
ZZP’ers
Groenemeijer zette voorts de lamp op Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers). Die maken volgens hem 15% uit van alle leden van de NBVA. “Dat is ook landelijk een hele grote groep, want Nederland telt zo’n 410.000 ZZP’ers en 80% van de ondernemers begint op deze manier.” Een belangrijke doelgroep derhalve.
Groenemeijer wees erop dat het Nederlandse intermediair voor ruim 90% bestaat uit kleine financiële advieskantoren. “Zij staan in het centrum van de belangstelling door hun kennis, hun zorg voor de klant en hun laagdrempelige aanpak.”
Levenscyclus
Die laagdrempeligheid kwam tijdens de bijeenkomst ook ter sprake in het verhaal van Albert Boswijk over de beleveniseconomie. “Juist het kleinere intermediair heeft bij uitstek de gelegenheid de levenscyclus van een gezin te volgen met alle belangrijke elementen, zoals geboorte, huwelijk, scheiding en op kamers gaan. Mijn tussenpersoon doet dat niet, en hoewel ik met hem een goede band heb, zou ik graag willen dat hij mij eenmaal per jaar opbelt, en vraagt of er nog belangrijke veranderingen in het gezin zijn. Alleen dan blijft hij in mijn mind”, aldus Boswijk.
Katja Schuurman
Of Katja Schuurman ook onderdeel is van de beleveniseconomie, had ook Boswijk waarschijnlijk niet kunnen zeggen. In elk geval had assurantieadviseur Feldmann uit Zevenaar voldoende toehoorders toen hij vertelde van zijn truc om soapster Katja Schuurman tijdens een intermediairbijeenkomst drie zoenen te ontfutselen. “En zij drukte zich extra stevig tegen mij aan”, zei hij glunderend, terwijl hij een hap vis in zijn mond stak. Met andere woorden: het informele gedeelte van de nieuwjaarsbijeenkomst was begonnen.
zich afvragen of zijn verzekeraar wel in staat is hem op de best mogelijke marktpositie te brengen.”

Reageer op dit artikel