nieuws

NBvA en NVA steunen samen project voor werklozen

Archief

Zowel de NBvA als de NVA hebben hun leden in de regio’s Noordoost-, Oost- en Midden-Nederland opgeroepen mee te doen aan gesubsidieerde werkgelegenheidsprojecten.

Het gaat om werkzoekenden die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en gezien hun vooropleiding en niveau (minimaal MBO), goed in staat zullen zijn om na om- en bijscholing aan de slag te kunnen in binnen- of buitendienstfuncties bij assurantiekantoren.
Het project begint met een theoretisch gedeelte van een half jaar waarin de deelnemers worden getraind voor een commerciële binnen- of buitendienstfunctie al naar gelang de behoefte. Tot het lespakket behoren de vakken Assurantie B (particulieren en mkb), Woningfinanciering I en Sparen en beleggen. De examens worden afgenomen door de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA). Naast de vakinhoudelijke aspecten wordt er ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers.
Stage
Na de theorie gaan de deelnemers voor een half jaar op stage. Tijdens de stage zal de stagiair(e) vertrouwd moeten raken met de dagelijkse gang van zaken op een assurantiekantoor. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de stagiair(e)s een baan zullen vinden bij het assurantiekantoor waar stage wordt gelopen. In totaal zijn ruim 160 opleidingsplaatsen beschikbaar. Bij de NBvA, die ongeveer vier weken geleden de mailing naar zijn leden heeft verstuurd, hebben zich inmiddels vijftig kantoren gemeld. De NVA heeft vorige week de mailing de deur uitgedaan. De kantoren die meedoen, betalen hiervoor een stagevergoeding van f 1.250 voor de gehele stageperiode. De overige kosten (gemiddeld f 20.000 per deelnemer) worden betaald met Europese en Nederlandse subsidiegelden.
Uitvoering
De uitvoering en de coördinatie van het project ligt in handen van Dijkhuis Opleidingen in Zwolle, een praktijkgericht scholingsinstituut voor werkzoekenden. Dijkhuis is verantwoordelijk voor de selectie van de werkzoekenden. Een deel van de verzekeringstechnische opleidingen wordt aan andere instituten uitbesteed. Een eerste groep werkzoekenden is inmiddels met het theoretische gedeelte begonnen.

Reageer op dit artikel