nieuws

NBvA boos op Generali die in Mercedes-polis stapt

Archief

De NBvA heeft Generali dringend gevraagd om zich terug te trekken als leidend risicodrager uit de Mercedes-pool van het volmachtbedrijf B&B Assuradeuren. Ook de andere risicodragers zijn op hun gedrag aangesproken. Generali ziet geen enkele reden om er uit te stappen.

Volgens de NBvA worden met initiatieven als de Mercedes-pool cruciale structuren in de autoverzekeringsmarkt aangetast, evenals de strategisch belangrijke positie van verzekeraars en tussenpersonen in deze markt. Bovendien komt het werk van Schadegarant – waar Generali zelf lid van is – hiermee onder druk te staan.
Afgelopen jaar was de Mercedes-pool exclusief voor tussenpersoon Debis Verzekeringen, onderdeel van Mercedes Benz. Toen was Stad Rotterdam nog leidend in dezelfde pool via het Alkmaarse assuradeurenbedrijf B&B. Na hevige kritiek van de NBvA besloot de ‘Stad’ zich al na één jaar terug te trekken als risicodrager.
Opengesteld
Generali meent dat de argumenten van de NBvA niet overtuigend zijn. Allereerst stelt de verzekeraar dat het product open staat voor alle tussenpersonen tegen dezelfde provisie en premie. De NBvA is van dit weerwoord weinig onder de indruk. “Het blijft een verwerpelijke zaak dat klanten bij hun dealerbedrijf een verzekeringsadvies krijgen: de Mercedes-polis en niets anders. Je mag verwachten dat een intermediairverzekeraar als Generali daar niet aan meewerkt”, aldus NBvA-secretaris Boudewijn van Uden.
Generali meldt eveneens ter verdediging dat het product is ontwikkeld door een aantal onafhankelijke tussenpersonen. Waarschijnlijk doelt de maatschappij hierbij enerzijds op het volmachtbedrijf B&B assuradeuren, en anderzijds op IFS in Eindhoven, dat samen met Generali onder het label ‘Gullwing’ een vergelijkbare Mercedes-polis via dealers op de markt bracht. De Gullwing-portefeuille is onlangs overgenomen door de assurantie-adviseur van Mercedes: Debis.
In een toelichtende brief aan het intermediair schrijft Generali afgelopen week onder meer dat de maatschappij ‘tot op heden geen verzoek van de NBvA heeft ontvangen om uit de pool te treden’. Met name deze alinea zet bij de NBvA kwaad bloed, aangezien er al een half jaar lang met Generali over de Mercedes-pool wordt gediscussieerd. Na enig aandringen krijgt ook AM een afschrift van deze brief door Generali toegestuurd. Opmerkelijk is dat uit dit afschrift nou juist die gewraakte alinea is verwijderd…(Zie ook pagina 49)
De brochure van de omstreden Mercedes-polis.

Reageer op dit artikel