nieuws

NBvA boos na ‘geraffineerd spel’ met fusie als doel

Archief

Het overgrote deel van de NBvA-leden wijst een fusie met de NVA, zéker op dit moment, volstrekt van de hand. Dit zegt het hoofdbestuur van deze bond van assurantietussenpersonen, een standpunt dat in grote mate wordt gedeeld door de 13 regionale afdelingen. Vrijwel unaniem is de afkeuring over de wijze waarop de aandacht weer is gevestigd op de ‘fusiegedachte’.

NBvA-voorzitter mr. A.A. van Voorst Vader zegt, dat het NBvA-bestuur de uitkomsten van het telefonisch onderzoek, uitgevoerd door het Nipo in opdracht van Het Verzekeringsblad, absoluut niet herkent.
Te grote verschillen in cultuur, samenstelling van achterban en belangen, worden als de belangrijkste redenen genoemd voor het verzet van de NBvA tegen een samenvoeging met de zusterorganisatie in Amersfoort.
Uit overleg met afdelingen en uit contacten met leden is het hoofdbestuur van de NBvA duidelijk geworden, dat er op dit moment geen enkele aanleiding is voor besprekingen met de NVA over een mogelijk opgaan in één grote standsorganisatie. “De leden zijn tevreden over de positie van onze organisatie en hebben alle vertrouwen in het hoofdbestuur. Er is dan ook sprake van een dalende behoefte aan een samenvoeging met de NVA”, zegt Van Voorst Vader.
Ook zelf wijst hij de fusie af, gelet op de opvatting van de leden en de wijze waarop getracht wordt de NBvA tot ‘overgave’ te dwingen. “Niets is natuurlijk zeker, omdat je geen wissel kan nemen op de toekomst. Maar, zoals de situatie nu is, is een fusie niet aan de orde. Voor een gesprek met het NVA-bestuur op korte termijn, is dan ook geen enkele aanleiding.”
‘Niet laten opjagen’
Volgens de Nipo-enquête zou 63% van de NBvA-leden, 80% van de NVA-leden, en 63% van de niet-georganiseerde kantoren voorstander zijn van een fusie. Al zouden de resultaten representatief zijn voor de eigen achterban, dan nog wil de NBvA zich “niet laten opjagen door een enquête”, aldus Van Voorst Vader. “Ik hecht beperkte waarde aan de resultaten. Een vrijblijvend onderzoek levert vrijblijvende antwoorden op. Iemand reageert pas doordacht als hem ook de consequenties worden voorgehouden. Dat is héél menselijk.”
Van Voorst Vader vindt, dat een samengaan van beide standsorganisaties zich niet leent voor een enkele minuten durende telefonisch onderzoek onder de leden. “Je kan niet in een zo kort gesprek alle voors en tegens op een rij zetten over zo’n strategische zaak. Van leden kun je ook niet verlangen dat zij zich daarover naar buiten toe uitspreken. Daarvoor is juist een bestuur ingehuurd dat in staat is alle ontwikkelingen op elk moment te overzien. Zeer merkwaardig is overigens, dat er op grond van de enquête-resultaten een aantal conclusies is getrokken die lijnrecht staan tegenover de realiteit van nu.”
Geraffineerd spel
De NBvA-voorzitter vraagt zich af welke belang een vakblad kan hebben bij een onderzoek naar een fusie. “Ik vermag niet in te zien wie welke belangen heeft. Maar wel is mij erg duidelijk geworden, dat er een geraffineerd en intelligent spel wordt gespeeld.”
In dat licht bezien, noemt Van Voorst Vader het merkwaardig dat hem door Het Verzekeringsblad een concept-artikel met louter positieve reacties van het NBvA-bestuur is voorgelegd op een moment dat hem de resultaten van de telefonische enquête nog niet bekend waren. “Dat was een fantasieverhaal dat niet is geplaatst. De reacties die in dat concept-artikel opgetekend staan, zijn nooit door mij gegeven. Dat heeft ons uiteraard wel te denken gegeven.”

Reageer op dit artikel