nieuws

NBvA bezorgd over dreigende uitholling van ‘hoeksteen’ Wabb

Archief

De NBvA maakt zich zorgen over de (dreigende) uitholling van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). Op vijf ‘bijpraatbijeenkomsten’ in het land spraken 350 leden zich uit voor handhaving van “een van de belangrijkste hoekstenen van de bedrijfstak”.

De ontwikkelingen rond de Wabb kwamen veelvuldig aan de orde tijdens de vijf bijeenkomsten die het NBvA-bestuur her en der in het land had georganiseerd.
Kritiek viel er te beluisteren aan het adres van de overheid, die een inconsistent beleid wordt verweten: enerzijds worden de consumentvriendelijke spelregels aangescherpt, anderzijds worden consumentbeschermende wetten als de Wabb en de Wet Beperking Cadeaustelsel ter discussie gesteld.
De NBvA: “Het ministerie van economische zaken geeft aan, uit mededingings- en dereguleringsbeleid zeer kritisch naar dit soort wetgeving te kijken en doet – met betrekking tot de Wabb – het voorkomen, alsof deze ongewenste concurrentiebeperkende effecten zou hebben.”
Netwerkmarketing
De NBvA is ook met zorg vervuld over wat zij noemt “de sluipende uitholling” van de Wabb door onder meer netwerkmarketingorganisaties die zich bedienen van loondienstadviseurs op basis van ‘nul-uren arbeidscontracten’ en zich daardoor onttrekken aan diploma- en inschrijvingsverplichtingen. “Het is aan de SER en de ECD om hierop uiterst alert en kritisch te zijn”, laat de NBvA weten.
Een andere doorn in het oog van de standsorganisatie blijft de problematiek rond collectiviteiten, zowel door (onverantwoord) hoge premiekortingen, als door oneigenlijke uitbreiding van het begrip. “Deze ontwikkeling leidt tot uitholling van portefeuilles en is van negatieve invloed op de rentabiliteit van zowel verzekeraars als van het intermediair.”
De NBvA vindt het de verantwoordelijkheid van alle marktpartijen, dat collectiviteiten beperkt blijven tot “wat past binnen de verhouding van werkgever-werknemer en het gebruikelijke karakter van de arbeidsovereenkomst”.
Produktieverplichtingen
Positief beoordeelt de NBvA het toenemende aantal verzekeraars dat niet langer produktieverplichtingen en andere bindingen (op)eist. Voor een groot aantal assurantiekantoren komt daarmee een formeel beletsel voor het NBvA-lidmaatschap te vervallen, aldus de standsorganisatie.
Het standpunt van de NBvA ten aanzien van een fusie met de NVA is onveranderd negatief. Wel is er bereidheid tot samenwerking en onderlinge afstemming van standpunten, daar waar dat nodig mocht zijn.

Reageer op dit artikel