nieuws

Nbva bestaat voortaan uit betrokken adviseurs

Archief

De Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars heeft een metamorfose ondergaan, althans: het beeldmerk en de naam zijn veranderd. De bond noemt zichzelf niet langer een ‘bond’, maar een vereniging van ‘betrokken adviseurs’. Bovendien is het logo met de gestileerde A vervangen door een mannetje met kijker.

Wie in het hiernaast afgedrukte nieuwe Nbva-logo een voyeuristisch ventje ziet dat enigszins opgewonden raakt bij het bekijken van zijn ontklede overbuurvrouw, zit er vreselijk naast.
Het mannetje in kwestie moet een assurantiebemiddelaar uitbeelden. Met z’n verrekijker onderzoekt hij geen vrouwelijk schoon, maar de verschillende verzekeringsmogelijkheden om de klant vervolgens een oplossing te kunnen aanbieden. Daarbij beheert hij een dossiermap die een ‘bundeling van kennis’ symboliseert. “De assurantiebemiddelaar neemt hiermee een actieve houding aan, heeft overzicht en blikt vooruit in de toekomst”, meldt de Nbva in een toelichtend schrijven. Onder het beeldmerk is voortaan een ‘belofte’ toegevoegd: betrokken adviseurs.
Niet vluchtig
Blijkbaar raakt het mannetje bij het grote publiek een gevoelige snaar, want een consumententest leverde onder meer de volgende associaties op: nauwgezet, aandacht, betrokken, niet vluchtig, persoonlijk en serieus.
De letterlijke betekenis van de afkorting Nbva: ‘Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars’ wordt met de komst van het nieuwe logo niet langer toegepast. In plaats daarvan luidt de omschrijving voortaan ‘een vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs’. Deze omschrijving doet erg denken aan die van zusterorganisatie NVA (vereniging van onafhankelijke assurantieadviseurs). Volgens de Nbva is die overeenkomst louter toeval.
Beter beklijven
Het verkijkende mannetje is een bedenksel van ontwerpbureau Comma-s uit Den Bosch, dat al eerder de logo’s ontwierp van onder meer de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Suiker Unie. Het bureau had van de Nbva in eerste instantie de opdracht gekregen om de uit 1985 daterende A (een ontwerp van Nbva-lid Harry van Groenhoven) te moderniseren. Gaandeweg werd echter besloten om de A te laten vallen en te kiezen voor een meer figuratief beeldmerk, omdat zoiets volgens het ontwerpbureau beter zou beklijven.
Het nieuwe keurmerk van de Nbva is een voortvloeisel van het vorig jaar genomen besluit om een nieuwe profilerings- en imagocampagne op te zetten. Daarbij hoort een forse en jaarlijks terugkerende bijdrage van de leden (f 1.000 tot f 2.500) ten behoeve van collectieve communicatie-uitingen. De negenhonderd leden brengen hiermee jaarlijks gezamenlijk ruim een miljoen gulden bijeen. In de komende maanden zal het nieuwe beeldmerk stapsgewijs op alle uitingen van de Nbva-leden gaan verschijnen, zoals briefpapier en uithangborden. Vervolgens staat in de herfst een introductiecampagne gepland om de vernieuwde Nbva onder de aandacht van het grote publiek te brengen, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van radio en televisie.
Geen voyeur maar een assurantieadviseur met een actieve houding.
Het oude logo, een ontwerp van Nbva-lid Van Groenhoven, dateert uit 1985.

Reageer op dit artikel