nieuws

NBvA: ‘1998 wordt het jaar van de doorbraak’

Archief

NBvA: ‘1998 wordt het jaar van de doorbraak’

De NBvA verwacht dat 1998 het jaar van de doorbraak wordt voor de verzekeringsbedrijfstak. Voorzitter Alexander van Voorst Vader deed deze ontboezeming in zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de traditionele ontmoetingsbijeenkomst, dit keer in Apeldoorn.
Een van de onderwerpen waarin een doorbraak komt, is de gedragscode Rendement en Risico. Van Voorst Vader verwacht dat de vernieuwde code die binnen afzienbare tijd wereldkundig wordt gemaakt, wél marktbreed wordt gedragen. “Ik kan me niet voorstellen dat er nog serieuze martktpartijen zijn die geen of onduidelijke informatie wensen te verstrekken over de reële waarde-ontwikkeling van spaar- en levenpolissen, de ermee verbonden risico’s en de afkoopwaarden in de eerste jaren. De klant heeft er recht op, de Ombudsman voor zowel levensverzekeringen als het spaarkasbedrijf vraagt het, het intermediair heeft het nodig voor een goed advies en de politiek vindt het van groot belang. Wie kan er dan nog achterblijven?”
Over de hoogte van de afkoopwaarde van levenpolissen toonde de NBvA-voorzitter zich minder tevreden. Hij stelde dat er moet worden voorkomen dat afkoopwaarden door de consument “onbegrijpelijk laag” worden gevonden. Substantiële verhoging in met name de eerste jaren ziet de NBvA als een oplossing voor dit probleem. Het intermediair zou daaraan willen bijdragen door de verdientermijn voor de afsluitprovisie te verlengen.
Imago
Van Voorst Vader loofde initiatieven van onder meer het Verbond van Verzekeraars om het imago van de bedrijfstak te verbeteren. Ook het intermediair riep hij op te investeren in de eigen kwaliteit en het imago, omdat particulieren en bedrijven steeds meer kiezen voor kantoren die actief en professioneel inspelen op hun wensen. “Men verwacht domweg dat wij steeds betere kwaliteit kunnen leveren. Die kwaliteit zullen we steeds tastbaarder moeten maken. In ieder geval zal dit voorjaar aan de leden worden gevraagd een principebesluit te nemen zich aan een verplichting tot jaarlijkse bijscholing te onderwerpen. Wij verwachten dat dit voorstel op brede steun kan rekenen.”
Over het bedrijfstakimago zei Van Voorst Vader nog: “Een wat saai, stoffig en ouderwets imago staat tevens voor betrouwbaar en degelijk. Een dynamisch en modern imago gaat soms weer een beetje ten koste van de gewaardeerde degelijkheid. Het is aan ons ook hierin het juiste evenwicht te vinden.”
Wabb essentieel
Van Voorst Vader riep de Haagse politici nog eens op zorgvuldig te kijken naar de voorgestelde wijzigingen van de Wabb. Hij noemde deze wet “essentieel voor het vertrouwen in de verzekeringsbedrijfstak”. “Waakt u ervoor de voorstellen los van elkaar te bezien en los van andere ontwikkelingen die gaande zijn”, aldus Van Voorst Vader.
De voorgenomen herziening van het belastingstelsel kent volgens de NBVA-voorzitter enkele ingrijpende gevolgen voor de levenmarkt, onder meer de beperking van de lijfrente-aftrek en de belasting van de opgebouwde waarde in bijvoorbeeld beleggingspolissen. Hij pleitte tot het instellen van “een gedegen voorbereidings- en consultatieperiode” voorafgaande aan de definitieve besluitvorming.
Ledenenquête
Uit de jaarlijkse ledenenquête komt naar voren dat de omzet van de gezamenlijke NBvA-kantoren met 18% zou zijn gestegen. Het bedrijfsresultaat zou met 17% zijn toegenomen en het aantal medewerkers met 10%.
Bij driekwart of meer van de betrokken kantoren zijn de inkomsten en het bedrijfsresultaat gestegen, aldus de NBvA, en het aantal polissen en relaties groeide met gemiddeld 10%.
Van Voorst Vader: “Een wat saai, stoffig en ouderwets imago staat ook voor betrouwbaar en degelijk”.
NBvA komt met stimuleringsprijs
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan in 1999 zal de NBvA een prijs uitreiken aan die persoon of instelling die het komende jaar een buitengewoon verdienstelijk initiatief in de ruimste zin van het woord voor de verzekeringsbedrijfstak ontwikkelt. Deze stimuleringsprijs, bestaande uit een bronzen beeldje dat het belang van goede samenwerking tussen de diverse schakels van een bedrijfsketen symboliseert, wordt uitgereikt op de nieuwjaarsbijeenkomst volgend jaar. De jury bestaat uit voormalig NN-topman mr. Jaap van Rijn en de NBvA-leden mr. Suzanne Liem, voormalig NBvA-voorzitter Piet Tinke en prof. dr. Alfred Oosenbrug, onder meer hoogleraar Verzekeringseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Reageer op dit artikel