nieuws

Nauta & Polak klaagt in hoger beroep Centraal Beheer aan

Archief

De oprichting van de organisatie in onroerend goed-bemiddeling Match Makelaars door Adviesbureau Nauta & Polak en verzekeraar Centraal Beheer was in een vergevorderd stadium toen financier Centraal Beheer zich terugtrok. Nauta & Polak zocht vorige week in hoger beroep voor de tweede keer verhaal bij de rechter.

De aanklager stelde dat Nauta & Polak en Centraal Beheer/Achmea “in een zodanig stadium van onderhandelingen waren dat Centraal Beheer en Achmea zich daaruit niet meer konden terugtrekken, althans niet meer zonder schadeplichtig te worden”.
Het probleem is dat de overeenkomsten niet telkens vastgelegd zijn in schriftelijke stukken, het adagium van de heer Wiersema, directeur van Centraal Beheer, indachtig: ‘niet veel schrijven, zaken doen’. Dit was de oorzaak van de afgewezen vordering door Nauta en Polak in een eerder aangespannen kort geding. “De voortgang in de onderhandelingen is enkel te herleiden uit de verschillende fases die partijen zijn gepasseerd in het opzetten van de onderneming van Match Makelaars”, aldus advocaat mr Hammerstein, die het standpunt van het Amsterdamse adviesbureau Nauta & Polak B.V. voor de arrondissementsrechtbank van Zutphen uiteenzette.
Saillant detail is overigens dat uitzendbureau Randstad, dat 500 bemiddelaars voor Match Makelaars had aangetrokken, nog steeds niet is uitbetaald. Centraal Beheer had hiervoor een (schriftelijke) bankgarantie van f 0,5 mln afgegeven.
Directeur mr E.M. Horssius van Match Makelaars heeft goede hoop op een voor hem voordelige uitslag. “Ons pleidooi is goed verlopen. De uitspraak vindt op 13 juni plaats, maar het kan zijn dat er nog getuigen worden opgeroepen, waardoor een uitspraak later valt.”
Monopoliedoorbraak
Het op het allerlaatste moment terugtrekken van Centraal Beheer kon volgens Hammerstein maar op één manier uitgelegd worden: makelaarsorganisatie NVM zag haar monopoliepositie in gevaar komen en heeft Centraal Beheer onder druk gezet. “De NVM zal aan CB hebben meegedeeld – want in de markt is dit geheim niet bewaard gebleven – nimmer meer enige koper naar CB of met Achmea gelieerde maatschappijen te verwijzen.” NVM had reden deze confronterende politiek te bedrijven. Match Makelaars was namelijk van plan een aandeel van 30% van de makelaarsmarkt te veroveren door onder de door makelaarsorganisatie NVM geadviseerde tarieven te werken. Hammerstein vindt dat Centraal Beheer een inschattingsfout met betrekking tot de NVM heeft gemaakt. Valt Nauta & Polak niet hetzelfde verwijt te maken? Horssius meent van niet: “Al in maart vorig jaar werd de makelaarsmarkt door de marketingafdeling van Centraal Beheer gepolst. De NVM zou als belangrijkste hobbel volgens die afdeling geen strategisch beletsel vormen. Wij hebben die informatie overgenomen.” Centraal Beheer was voor commentaar niet bereikbaar.
Nauta & Polak moet òf de rechtzaak winnen, òf alsnog een financier voor Match Makelaars vinden om van een faillissement gevrijwaard te blijven. “We hadden oorspronkelijk een faillissementsaanvraag op 17 april ingediend, maar in overleg met onze crediteuren hebben we vier weken respijt gekregen.” Match Makelaars is wel met potentiële financiers in onderhandeling, maar deze zijn niet bijzonder happig na het afhaken van zowel Centraal Beheer als Ohra.

Reageer op dit artikel