nieuws

Natuurkundig onderzoek onvoldoende voor causaal verband met letselschade

Archief

De uitkomst van een natuurkundig kinetisch onderzoek (Delta V) kan niet van doorslaggevende betekenis zijn bij de causaliteitsbeoordeling tussen een aanrijding met geringe snelheid en eventueel lichamelijk letsel. Daarvoor moet een medisch deskundige worden ingeschakeld. Dat stelt de Utrechtse rechtbank in een eind juli uitgesproken kortgedingvonnis.

De zaak betrof een zogeheten kop-staartbotsing waarbij de stilstaande auto van een fotograaf van achteren werd aangereden. De fotograaf ging direct naar de huisarts en onderging wegens nekklachten een aantal behandelingen door een fysiotherapeut. Omdat hij last hield van hoofdpijn en van concentratiestoornissen is hij verwezen naar een neuroloog. Deze heeft hem doorgestuurd naar een revalidatiecentrum, waar hij ten tijde van het kort geding nog op een (lange) wachtlijst stond.
In opdracht van WA-verzekeraar Fortis ASR verrichtte Ongevallen Analyse Nederland (OAN) een natuurkundig onderzoek naar de botsingimpact, een zogeheten Delta V-onderzoek. Ten tijde daarvan was de schade aan de auto van de fotograaf reeds hersteld, maar er waren enkele foto’s van de schade beschikbaar. De aanrijdende auto was inmiddels geëxporteerd en waren ook geen foto’s van de schade aan die auto beschikbaar.
‘Zeer geringe impact’
Het onderzoek had als uitkomst dat de auto van de fotograaf door de botsing een “resulterende snelheidsverandering (delta v) van 4,3 tot 6,9 km per uur heeft ondergaan”. De medisch adviseur van Fortis ASR concludeerde dat dit mag worden beschouwd als een zeer geringe impact, waardoor er volgens hem geen “mechanisch te begrijpen geweldinwerking op de cervicale wervelkolom” heeft plaatsgevonden. Er kan dan volgens de criteria van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie geen sprake zijn van blijvende beperkingen, aldus de medisch adviseur. Op grond hiervan heeft Fortis aan de belangenbehartiger van de fotograaf, Jurilex Zuidema, meegedeeld dat de behandeling van de schadezaak zou worden beëindigd. Dit leverde Fortis een kort geding op.
Onvoldoende grond
Op 20 juli sprak de Utrechtse rechtbank uit dat het onderzoek van OAN onvoldoende grond bood voor het stoppen met de schadezaak, omdat het is gebaseerd op een aantal aannames. “Bovendien valt ook bij een geringe snelheidsverandering niet zonder meer aan te nemen dat het ontstaan van lichamelijk letsel uitgesloten is. Immers, ook indien aangenomen wordt dat in het algemeen bij een geringe snelheidsverandering, uitgaande van de gebruikelijke omstandigheden, de kans op lichamelijk letsel klein is, dan betekent dat niet dat dit ook in de onderhavige omstandigheden onverkort kan gelden. Zo valt niet uit te sluiten dat in dit geval het feit dat de botsing niet in een rechte lijn plaatsvond, van invloed kan zijn geweest op het ontstaan van letsel.”
Fortis dient een bedrag van _ 25.000, als “voorschot op de schadevergoeding die Fortis – mogelijk – aan hem moet voldoen”, aan de fotograaf over te maken.

Reageer op dit artikel