nieuws

Nationale Waarborg: tijdelijke risicodekking bij bankgarantie

Archief

Nationale Waarborg, gespecialiseerd in het verstrekken van bankgaranties, biedt voor _ 55 de mogelijkheid om een tijdelijke overlijdensrisicodekking te sluiten gedurende de looptijd van de bankgarantie. Het bedrijf wil dit jaar met meer aanvullende producten gaan komen.

Een gezondheidsverklaring is niet nodig; de dekking bedraagt maximaal _ 35.000 en geldt voor maximaal zes maanden. Risicodrager is Erasmus. Nationale Waarborg speelt met het nieuwe product in op het bericht van D&O dat veel tussenpersonen vaak vergeten voor een tijdelijke overlijdensrisicodekking te zorgen.
De garantieverstrekker heeft overigens de aanvraagprocedure versneld: een hypotheekofferte is niet meer nodig en alle bankgaranties worden voortaan digitaal bij de notaris aangeleverd. Daartoe is een overeenkomst gesloten met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De bankgarantie wordt binnen 24 uur na aanvraag gesteld. “In 80% van de gevallen zal de garantie zelfs gesteld zijn binnen één dagdeel.”
Meer ruimte
De bankgaranties worden nog steeds ondergebracht bij Nationale Borg, vorig jaar door ING verkocht aan twee buitenlandse investeringsmaatschappijen. “Dat heeft voor ons positief uitgepakt”, zegt directeur Antoinette Wessels. “We hebben nu meer ruimte voor productontwikkeling; we hadden al een tijdje ideeën voor nieuwe ‘gemaksproducten’ die we nu ook echt kunnen gaan ontwikkelen. Het doel is dat de hypotheekadviseur zich dan alleen maar op het hypotheekdossier hoeft te concentreren.” Naast Nationale Borg is ook Euler Hermes Interborg als verzekeraar betrokken bij de bankgaranties die Nationale Waarborg afgeeft.
Het bedrijf noemt zich de grootste bankgarantieverstrekker van ons land. “Vorig jaar zijn we 30% in productie gegroeid; we hebben twintig- à dertigduizend bankgaranties verstrekt. Ons doel voor dit jaar is om die groei te evenaren”, zegt Wessels.

Reageer op dit artikel