nieuws

Nationale Waarborg biedt risicodekking bij bankgarantie

Archief

Nationale Waarborg, gespecialiseerd in het verstrekken van bankgaranties, biedt voor € 55 de mogelijkheid om een tijdelijke overlijdensrisicodekking te sluiten gedurende de looptijd van de bankgarantie

Een gezondheidsverklaring is niet nodig; de dekking bedraagt maximaal € 35.000 en geldt voor maximaal zes maanden. Nationale Waarborg speelt in op het bericht van D&O (zie AM Signalen 11) dat veel tussenpersonen vaak niet voor een tijdelijke overlijdensrisicodekking zorgen. De garantieverstrekker heeft overigens de aanvraagprocedure versneld: een hypotheekofferte is niet meer nodig en alle bankgaranties worden voortaan digitaal bij de notaris aangeleverd.

Reageer op dit artikel