nieuws

Nationale-Nederlanden wordt actief in gemengde zorgmarkt

Archief

Na de verkregen toestemming van minister Borst (volksgezondheid) is op 2 januari het landelijk werkend ziekenfonds van Nationale-Nederlanden en MeanderZorg van start gegaan. NN heeft tegelijkertijd een nieuwe collectieve zorgverzekering op de markt gebracht.

Ter verzekering van zowel de werknemers die ‘particulier’ zijn als die welke in het ziekenfonds zitten, heeft NN nu het pakket Garant Collectief Compleet geïntroduceerd. Er zijn naar dekking, voorwaarden en prijs vier varianten.
Afhankelijk van de gekozen variant worden tandartskosten in meer of mindere mate vergoed. Daarom bestaat de mogelijkheid een aanvullende verzekering voor tandartskosten te sluiten.
NZC
De Ziekenfondsraad bracht op 19 december een positief advies uit over de aanvraag voor toelating van het ziekenfonds waar Nationale-Nederlanden bij betrokken is. Formeel is de aanvraag ingediend door de Onderlinge Waarborgmaatschappij Nationale Zorgverzekeraars Combinatie U.A. te Amsterdam. Dit ‘ziekenfonds NZC’ is opgericht door Nationale-Nederlanden en MeanderZorg. Laatstgenoemde vennootschap is enkele jaren geleden opgericht door vijf samenwerkende zorgverzekeraars. Sinds het uiteenvallen van die samenwerking is de Amsterdamse zorgverzekeraar ZAO de enige aandeelhouder van MeanderZorg.
Voorwaarde voor toelating als ziekenfonds is onder meer, dat de betrokken rechtspersoon niet direct of indirect beoogt winst te maken. De voorbereidingscommissie van de Ziekenfondsraad stelde in haar rapportage over NZC: “Hoewel in de statuten het winstoogmerk niet expliciet wordt uitgesloten, blijkt evenmin dat NZC direct of indirect beoogt winst te maken.(…) Er wordt hierbij op gewezen dat een ziekenfonds ook na toelating aan de voor toelating gestelde eisen dient te blijven voldoen.” Bij de gemengde zorgverzekeringen van NN zal ZAO de administratieve afwikkeling voor het ziekenfondsdeel verzorgen en de contacten met verzekerden onderhouden.

Reageer op dit artikel