nieuws

Nationale-Nederlanden vernieuwt Bouwverzekering particulieren

Archief

Nationale-Nederlanden heeft het CAR-product, dat al langer ook voor particulieren beschikbaar was in combinatie met een hypotheek, vernieuwd en scherper toegesneden op particuliere klanten die hun woning willen (laten) verbouwen.

De Bouwverzekering voor particulieren van NN kan nu ook separaat worden gesloten en verzekert primair schade aan het bouwwerk, zoals de woning in aanbouw, de aan te bouwen serre of dakkapel of de extra verdieping op de woning. Het verzekerd bedrag is maximaal _ 100.000, voor schade als gevolg van brand, storm, diefstal, vandalisme, waterschade, eigen gebrek van bouwmaterialen of uitvoeringsfouten door de particulier of een aannemer.
Ook schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheid (bijvoorbeeld door schade aan de woning van de buren) is verzekerd. Het verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid is _ 500.000 en voor schade aan bestaande eigendommen _ 50.000.
Het standaard eigen risico bedraagt _ 500 en het eigen risico voor schade door diefstal, vandalisme of storm is _ 1.000.
De premie voor werken tot _ 100.000 (nieuwbouw en verbouw) en met een bouwtermijn tot twaalf maanden bedraagt _ 350. Bij werken boven _ 100.000 en/of een langere bouwtermijn biedt NN een maatwerkoplossing.
De verzekering fungeert ook als financieel vangnet bij de bouw en daarom kan deze ook dienen als extra zekerheid bij een hypothecaire lening en zonodig met de hypotheek worden meegefinancierd.

Reageer op dit artikel