nieuws

Nationale-Nederlanden stelt opstalpremies vast per regio

Archief

Nationale-Nederlanden gaat de premies van opstalverzekeringen met ingang van 1 januari 1995 per regio vaststellen. Het intermediair, en natuurlijk NN zelf, moet met deze primeur aan slagkracht winnen in de goedkope regio’s, waar de concurrentie het grootst is.

De regio-indeling volgt na een eigen onderzoek van de opstal-portefeuille. Hieruit concludeerde NN dat de kans op schade aan woonhuizen niet overal in het land even groot is. Voor wat de schade aan inboedels betreft, was dat al langer bekend. De opdeling van regio’s is daarom ook dezelfde als die van de inboedelverzekering. Voor de goedkopere regio’s (A, B en D) betekent de aanpassing een verlaging van de premies. In de regio met de vier grote steden gaat de premie daarentegen omhoog.
De nieuwe premie’s gelden alleen voor de standaard woonhuisverzekering met een Perfect- en Perfect-Extra-dekking. Voor afwijkende verzekeringsvormen (zoals de gecombineerde Hypotheek-/Woonhuisverzekering), en woningen met een afwijkende bouwaard geldt de regio-indeling niet.
Omschrijving opruimingskosten
Gelijk met de nieuwe regio-indeling gaat NN ook de polisvoorwaarden op enkele punten wijzigen. De belangrijkste wijziging houdt in dat de term opruimingskosten nader gedefinieerd is als: ‘kosten voor het wegbreken en afvoeren van verzekerde zaken, tot 10% van het verzekerde bedrag’. Toegevoegd is een dekking voor saneringskosten: ‘het afgraven en verwijderen van vervuilde grond- en oppervlaktewater, tot 10% van het verzekerde bedrag, mits de kosten hoger zijn dan / 2.500.’
Daarnaast kan het eigen risico voor storm straks ‘ingewisseld’ worden voor een eigen risico voor alle gedekte gebeurtenissen (minimum f 500 en maximum f 1.000). Dit eigen risico levert de verzekerde een premiekorting op van 20%. ******** in kader ********
Nieuwe tarieven Woonhuisverzekering
De regio-tarieven van de Woonhuisverzekering, alsmede de regio-indeling, zien er als volgt uit: Perfect Perfect-Extra Regio A f 0,70 f 0,75 Regio B f 0,80 f 0,85 Regio C f 1,15 f 1,20 Regio D f 0,95 f 1,00 Regio E f 1,05 f 1,10 Regio A: De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland, zonder de steden Almelo, Deventer, Enschede, Groningen, Hengelo en Leeuwarden; Texel, de kop van Noord-Holland, de Noordoostpolder, de Zuidhollandse eilanden en Oost-Gelderland. Regio B: De rest van Nederland, voor zover niet genoemd onder de overige regio’s. Regio C: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Regio D: Almelo, Deventer, Enschede, Groningen, Hengelo en Leeuwarden. Regio E: Arnhem, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Lelystad, Nijmegen en Tilburg.

Reageer op dit artikel