nieuws

Nationale-Nederlanden start in 1995 preventie-actie tegen autodiefstal

Archief

Met ingang van 1 januari 1995 kunnen bestaande en nieuwe NN-verzekerden een tegemoetkoming krijgen van f 200 als zij in hun auto (bouwjaar 1992 of jonger en casco verzekerd) een gecertificeerd startblokkerings- of alarmsysteem laten inbouwen. Er zijn al systemen verkrijgbaar vanaf f 400.

Verzekerden kunnen voor het inbouwen terecht bij een inbouwstation of autodealer naar keuze, mits deze is erkend door de Stichting Certificering Motorrijtuigenbeveiliging (SCM).
Voor de genoemde categorie verzekeringen van personenauto’s, waarin zo’n beveiligingssysteem is ingebouwd, vervalt het eigen risico van f 300 als de auto toch gestolen wordt. De actie geldt overigens niet voor collectiviteiten.
Tussenoplossing
Van elke gulden cascopremie is NN 12 cent kwijt aan diefstal. “Maar wij zijn niet de enige die met de kosten van diefstal worden geconfronteerd”, zegt directielid NN Schade/Zorg mr drs Ph. J. de Koning Gans. “Het is een landelijk probleem. Wij gaan er dan ook vanuit, dat onze actie een tussenoplossing is en over zo’n 5 jaar de autobranche zelf oplossingen biedt met ingebouwde beveiligingssystemen. In de tussentijd moeten verzekeraars geld investeren om de jaarlijkse schadelast van miljoenen te beperken. Wij zijn bereid komend jaar een investering te doen en onze doelstelling is binnen 3 jaar een break even-situatie te bereiken”.
Via intermediair
De met NN-samenwerkende assurantiekantoren krijgen een door NN geselecteerd bestand met NN-verzekerden, een standaard aanbiedingsbrief en een lijst met goedgekeurde systemen waarna zij hun relaties zelfstandig kunnen aanschrijven. Wil de verzekerde in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de kosten, dan dient hij naast de actiebrief en de rekening een certificaat te overleggen dat een door de Stichting Certificering Motorrijtuigenbeveiliging goedgekeurde beveiliging in de auto is aangebracht. Dit certificaat kan naar de tussenpersoon of rechtstreeks naar NN gestuurd worden. NN stort vervolgens binnen twee weken f 200 op hun rekening.
“De actie is geen wondermiddel, maar moet gezien worden als een drempel die je als verzekeraar opgooit om de schadelast te beperken. Het duurt langer om een auto te stelen als hij beveiligd is”, zegt De Koning Gans. “Dagelijks worden er in de NN-portefeuille 6 personenauto’s vermist en dit aantal groeit elk jaar. Samen met het actief participeren in de stichting Vermiste Auto Registratie (VAR) en bijvoorbeeld het gratis graveren van autoruiten proberen we deze ontwikkeling te stoppen.”
Aanscherping acceptatie
Voor nieuw te sluiten autoverzekeringen voor auto’s tussen f 40.000 en f 75.000 van het bouwjaar 1992 of jonger wordt dringend geadviseerd een klasse 1 systeem te laten installeren. Is zo’n systeem geïnstalleerd, dan blijft van kracht dat bij totaaldiefstal uitgekeerd wordt op basis van nieuwwaarde/respectievelijk de geldende afschrijvingsregeling. Bij auto’s zonder beveiligingssysteem zal op basis van dagwaarde worden uitgekeerd. De diefstaldekking vervalt bij auto’s met een cataloguswaarde hoger dan f 75.000, die geen goedgekeurd systeem laten inbouwen (klasse 3 systeem, C2). Deze maatregelen gelden overigens niet voor reeds lopende verzekeringen.
De preventie-actie van NN Schade is landelijk en voor nieuwe verzekerden geldt het aanbod in de tegemoetkoming gedurende heel 1995. Voor bestaande posten is de actie tot 30 juni 1995 van kracht. ********************************************************** kaders 3x:
Het verplicht stellen van beveiliging van duurdere auto’s door verzekeraars betekent voor de autobranche een aantrekkelijke markt voor verkoop en inbouw van beveiligingsapparatuur van circa f 50 mln op jaarbasis. Dit meldt de novemberuitgave van de Bovag Krant.
Een deel van de f 50 mln zal door de automobilist zelf worden bekostigd, maar verzekeraars zullen ook hun steentje bijdragen zo blijkt uit de preventie-initiatieven van de grote maatschappijen. De kost gaat voor de baat, …hopelijk.
Indien NN-relaties een gedekte cascoschade laten herstellen door een reparateur die is aangesloten bij Schadegarant, verlaagt de maatschappij het eigen risico met f 300. Dit geldt niet voor ruitschade.
Voor gezinnen met een gunstig risicoprofiel kent NN Schade een extra bonustrede toe voor nieuwe posten die een tweede gezinsauto betreffen. Verzekerden komen voor deze regeling in aanmerking als:
– het kenteken van de tweede auto op naam staat van de verzekerde of van de partner die woonachtig is op hetzelfde adres van de verzekerde;- èn als tenminste één personenauto al, op naam van de verzekeringnemer of de partner, bij NN is verzekerd en waarbij in de afgelopen twaalf maanden geen bonus/malus-beïnvloedende schade op deze auto is betaald.De Koning Gans: “We bieden geen wondermiddel, maar werpen een drempel op”.

Reageer op dit artikel